Platelių sargas – Šventojo Florijono koplytstulpis

2020-05-04 / Žemaitijos NP

Platelių miestelio centre nuo seno stovėjo šventojo Florijono koplytstulpis. Medinius miestelio trobesius saugojo nuo gaisrų. Kada buvo pastatytas pirmasis koplytstulpis su šv. Florijonu nėra žinoma. Paskutinis didelis gaisras niokojęs Platelius buvo 1923 m. pavasarį (pagal kitus duomenis 1922 ar net 1924 m?). Kretingos muziejuje yra saugoma nuotrauka su Platelių šv. Florijono koplytstulpiu – dar iki 1928 m. – nes nėra tuomet pastatyto Nepriklausomybės paminklo šiaurinėje aikštės dalyje. Šalia aukšto šv. Florijono koplytstulpio matomas mažesnis koplystulpis (kokie šventieji?), abu aptverti lentelių (parakanėlių) tvorele.  Sovietmečiu Florijono koplytstulpį nuvertė. 1997 m. pagal Kretingos muziejuje išlikusią nuotrauką koplytstulpis su šv. Florijonu padarytas ir pastatytas Platelių 205 m. Magdeburginių teisių jubiliejui. Koplytstulpio autorius – menininkas Antanas Vaškys. 1997 m. per Šv.Petro ir Pauliaus atlaidus  koplytstulpis iškilmingai buvo pašventintas. Koplytstulpio atstatymo sumanytoja ir fundatorė – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija.

Praeitais metais koplytstulpis buvo restauruojamas – pakeistas sutrešęs koplytstulpio stulpas, perdažyta, sutvirtinta, apskardinta šventojo Florijono skulptūra su stogeliu. Restauravimo darbus atliko kryždirbys Antanas Vaškys.

Globok nuo gaisrų ir nelaimių Platelius, šventasis Florijonai!

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė Aldona Kuprelytė

Scroll to top