Platelių ežero pakrančių tvarkymas

2017-08-17 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionaliniame parke prasidėjo Platelių ežero pakrančių tvarkymas: šiuo metu pjaunamos nendrės, vėliau bus pjaunami ir šalinami menkaverčių medžiai ir krūmai iš Platelių ežero pakrantės apsaugos juostos. Darbai vykdomi įgyvendinant Platelių ežero gamtovarkos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-893 „Dėl Platelių ežero gamtotvarkos plano patvirtinimo“ (gamtotvarkos planą parengė VšĮ Gamtos paveldo fondas). Įgyvendinant Platelių ežero gamtotvarkos planą bus atlikti šie darbai: išpjautos ir pašalintos nendrės (7,1 ha), išpjauti ir pašalinti juodalksniai, baltalksniai, menkaverčiai medžiai ir krūmai (11,4 ha), iškirsti visi medžiai ir krūmai, išskyrus specialiai pažymėtus, pelkėje prie Beržoro Piktežerio (13,1 ha), nupjauti ir pašalinti krūmai, žolinė augmenija iš Šončelio salos (0,14 ha). Darbai bus vykdomi 3 metus. Darbus atliks UAB 2MP pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 2017 m. liepos 19 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. F4-2017-096.

Atlikus minėtus darbus, sumažės biomasės kaupimasis ežero sekliojoje zonoje ir bus užtikrinta gera buveinių būklė, suaktyvinta bangų mūša pagerins vandens paukščių gyvenimo sąlygas, pagerės pelkių buveinių struktūra, bus sudarytos sąlygos upinėms, juodosioms žuvėdroms, didiesiems dančiasnapiams perėti ir ilsėtis.

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėja

Daiva Abrutė

 

Scroll to top