Platelių ežero gylis

2017-03-10 / Žemaitijos NP

Vandens gylis – tai vertikalus atstumas nuo vandens paviršiaus iki dugno konkrečiame taške. Tokį vandens gylio apibrėžimą duoda Vilniaus Universiteto 2011 metais išleistame vadovėlyje ,,Hidrometrija“.  O ar jūs žinote koks yra tikrasis Platelių ežero gylis?

Legendos ir prasimanymai apie Platelių ežero dydį, gylį ir kilmę šį nuostabų ežerą daro tik patrauklesniu, paslaptingesniu. Yra tekę girdėti, kad giliausia vieta net 63 metrai, o plateliškiai įsitikinę, kad ežeras yra 50 metrų gylio. Truputį paieškoję internete rasime gana skirtingus skaičius apie Platelių ežerą. Štai populiarioji ,,Wikipedia.lt“ pateikia tokius duomenis: plotas 1200,28 ha, ilgis ir plotis 8,4 x 3,3 km, giliausia vieta 46 m. ,,Manogaublys.lt“ teigia, kad Platelių ežero plotas 1210 ha, o didžiausias gylis 46 m. Dar primena, kad seniau šis ežeras buvo vadinamas ,,Virkšta“, nors tokį teigimą kraštotyrininkas Juozas Mickevičius seniai paneigė. Tinklaraštyje ,,ezerai.vilnius.lt“ teigiama, kad ežero plotas 1181,5 ha, giliausia vieta 46 m. ,,Geoportal.lt“ (Lietuvos erdvinės informacijos portalas) duoda tik ežero plotą – 1206,5 ha ir prideda skaitmenizuotą 1937 metais K. Bieliuko parengtą batimetrinį planą. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras savo puslapyje,,uetk.am.lt“ išvis jokių duomenų veltui nedalija, jei nori teisingų oficialių duomenų turi užsiregistruoti ir susimokėti. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos puslapyje ,,zemaitijosnp.lt“ pateikta, kad Platelių ežero plotas 1205 ha, vidutinis gylis 10,5 m, giliausia vieta 48,5 m, vidutinis vandens lygis 146,5 m virš jūros lygio.

Pirmą kartą Platelių ežero vardas rašytinuose šaltinuose minimas Lietuvos metrikoje 1440-1447 metų laikotarpyje, tačiau tyrinėtas tik 1904 metais. Tada Maskvos universiteto profesorius Zografas suruošė ekspediciją į Kauno, Vilniaus ir Gardino gubernijas. Iš šios ekspedicijos Chmielevskis apie Platelių ežerą pateikia tokius duomenis: ežeras turi 6,5 varstus ilgio,  23 sieksnius gylio ir 1000 dešimtinių ploto. Išvertus į metrinę sistemą ilgis 6,9 kilometro, gylis  46 m, o plotas 1090 ha. Šie duomenys apie Platelių ežerą gana paviršutiniški.

Pirmą kartą Platelių ežeras sistemingai ištirtas 1937 metais, kuomet į Platelius atvyko Vytauto Didžiojo universiteto Geografijos katedros vedėjo profesoriaus K. Pakšto komandiruota ekspedicija. Šios ekspedicijos ataskaitos rengėjas K. Bieliukas pateikia tokius Platelių ežero duomenis: didžioji ežero ašis – 6750 m, mažoji ašis 3950 m, didžiausias  plotis 3450 m. Ežero plotas be salų 1204,62 ha, salų plotas 14,13 ha, ežero plotas su salomis 1218,75 ha. Ežero didžiausias gylis 46 m, vidutinis gylis 10,44 m, ežero paviršiaus altitudė apie 144 m aukščiau jūros lygio. Tai pirmi ir gana tikslūs skaičiai apie Platelių ežerą išskyrus duomenis apie ežero gylį ir dugno reljefą. Ežero gyliui ir reljefui nustatyti buvo pasirinkta 31 trasa (galsas) ir jose kas 100 arba 50 m daromi gylių matavimai, vėliau pagal gautus duomenis išskaičiuotos ir išbrėžtos izobatos. Ekspedicijos metu nebuvo galimybės gylių pamatuoti 100 x 100 m kvadratiniu metodu, tad duomenys nebuvo absoliutūs, tačiau iki 2013 metų vasaros kito Platelių ežero batimetrinio plano neturime.  2013 metų liepos ir rugpjūčio mėnesiais Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas atliko ištisinį Platelių ežero tyrimą su echolotu ir paruošė batimetrinę nuotrauką. Buvo patikslintas Platelių ežero plotas, gylis, padaryta batimetrinė nuotrauka. Platelių ežero plotas be salų nustatytas 1205,68 ha, o giliausia vieta 48,59 m. taip pat pateikiama, kad ežero vandens paviršiaus absoliutinis aukštis 146,45 m virš jūros lygio. Tačiau matuojant gylį echolotu yra vienas didelis trūkumas: echolotas parodo gylį iki dumblo. Jei ežero dugne yra daug ir susigulėjusio dumblo, gauname per mažą gylį, gylį iki dumblo.

Turėdami batimetrinius duomenis, Žemaitijos nacionalinio parko Kraštotvarkos skyriaus specialistai Sigitas Kvašinskas ir Saulius Sidabras nutarė pamatuoti realų Platelio ežero gylį. Matavimai atlikti nuo ledo paviršiaus naudojant sertifikuotą 60 metrų ilgio metalinę matavimo juostą ,,Seco“ su pritvirtintu svareliu. Spėjamose giliausiose vietose buvo atlikta 20 matavimų. Deja legendose minimų 63 metrų gylio nerasta. Giliausia vieta konstatuota 49,10 metrų (koordinatės LKS-1994 X – 366443; Y – 6214650). Juosta giliausioje vietoje rodė 49,02 m, prie juostos galo pririštas svarelis buvo 8 cm ilgio, tad prie šio duomens pridėjome 8 cm. Naudotas svarelis nepramušė tankesnio dumblo/nuosėdų sluoksnio, tad Platelių ežero giliausios vietos paieškos bus tęsiamos. Gylio matavimo dieną Platelių ežero vandens lygis buvo 146,46 m, tad beveik sutampa su Klaipėdos Universiteto atliktų matavimų vandens lygiu, todėl galime tiesiogiai palyginti gautą rezultatą. Radome 0,51 m gilesnę vietą ir pareiškiame, kad Platelių ežeras yra 49,10 metrų gylio.

 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Kraštotvarkos skyriaus vyresn. specialistas S. Kvašinskas

Scroll to top