Platelių audėjos

2019-12-17 / Žemaitijos NP

Audimo amatas Plateliuose gyvas ir šiandien. Sovietmečiu nutrūkusią tradiciją atgaivinti padėjo audėjos iš Švedijos. 2008 m. švedų audėjos iš Boxsholmo komunos sudėtingo audimo amato išmokė  Plungės, Žemaičių Kalvarijos, Platelių, kitų kaimų moteris. Dabar Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre audimo moko tautodailininkė Laimutė Puidokienė, jai padeda kitos Platelių audėjos. Nuo 2012 m Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre du kartus per savaitę vyksta audimo užsiėmimai. Juos lanko Platelių ir jų apylinkių moterys: Jurgita Balvočienė, Kazė Katkienė, Galina Švedienė,  Marija Striaukienė, Vilma Rečkauskienė, Diana Jokubauskienė, Dalia Jakštienė, Aušra Brazdeikytė, Sigita Mažeikienė, kartais sulaukiam norinčių mokytis austi ir iš toliau: Židikų, Mažeikių, Jodėnų ir kt. Tarp moterų ir vienas vyras – Vladas Balvočius, kuris ne tik padeda stakles įriesti, metmenis meta, bet ir pats audžia. Pirmais metais amatų centre moterys audė paprastesnius audinius: kucinius takus, servetėles, staltieses. Vėliau audėjos norėjo turėti savo austus tautinius žemaitiškus kostiumus: tai išmoko austi audinius prijuostėms, sijonams, liemenėms, dabar paruošėm stakles raištelio (skarelės) audimui. Išmokta austi ir sudėtingų raštų keturnyčius, aštuonnyčius rankšluosčius. Draugystė su audėjomis iš Švedijos tęsiasi, vykdomi įvairūs projektai, skirti tradicinei švedų ir žemaičių tekstilei (tautiniams rūbams, rankšluosčiams), organizuojamos bendros parodos, seminarai, edukaciniai užsiėmimai moksleiviams.  Platelių audėjos bendradarbiauja su Žemaitijos audėjomis iš Palangos, Gargždų, Ylakių, Židikų, Raseinių, Kelmės.

2019 m. Platelių dvaro sodybos tradicinio amatų centro audėjos savo darbus pristatė parodose Plungėje, Plateliuose, Sedoje, dalyvavo įvairiose mugėse. Prieš savaitę Žemaitijos audėjų darbų parodai ,,Žemaitiškų aprėdų spalvos ir raštai“  Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centre žemaičių tautinio kostiumo audinius pateikė ir plateliškės: Laimutė Puidokienė, Diana Jokubauskienė, Galina Švedienė, Jurgita Balvočienė, Kazė Katkienė, Marija Striaukienė, Dalia Jakštienė.

Prasmingų darbų, naujų idėjų artėjančiais 2020 metais.

 Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

 Aldona Kuprelytė

Scroll to top