Plateliai rūko patale…

2015-03-06 / Žemaitijos NP

Paskutinį vasario šeštadienį Žemaitijos nacionalinio parko direkcija pakvietė į žygį po Platelius ir Beržorą. Žygis buvo skirtas mažajai architektūrai. Žemaitijoje, o ypač Platelių apylinkėse gausu koplytėlių ant žemės ar įkeltų į medį, koplytstulpių, kryžių. Jie  statomi  prie kelių, kryžkelių, upelių, bažnyčių, senkapiuose, istorinėse ir pasakojimais apipintose vietose. Statymo intencijos buvo įvairios: svarbūs žmogaus ir šeimos gyvenimo įvykiai, kaimo bendruomenės ar visos tautos istorijai reikšmingos datos ir įvykiai. Pakelių, kryžkelių kryžiai saugojo keleivį nuo nelaimių kelionėje. Dažnoje žemaičio sodyboje stovėjo koplytėlė ar koplytstulpis su šventaisiais šeimos globėjais ar vardo užtarytojais – Švč. Mergelės Marijos, šv. Jurgio, šv. Florijono, šv. Agotos, šv. Izidoriaus, šv. Roko, kitų šventųjų skulptūromis.

Specializuoto žygio vadovu buvo menininkas, kryždirbys  Antanas Vaškys, dukart tapęs respublikinės konkursinės parodos  ,,Aukso vainikas“ nugalėtoju už kryždirbystę 2007 m. ir 2014 m. Žygeiviai susitikę aikštelėje prie Platelių dvaro svirno per Platelių dvaro sodą patraukė prie Jazminų kalno, Platelių pietvakariniame pakraštyje.  Platelių miestelio nesimatė, skendėjo rūke… 1941 metais liepos mėn. Jazminų kalne buvo nužudyta 30 Platelių žydų (kiti Platelių žydai buvo išvaryti į Laumalenkų kaimą ir ten  prie Platelių ežero buvo sušaudyti).  Jazminų kalne nukankintųjų atminimą sergsti Mozės skulptūra (aut. J.Bunka). Iš čia miestelio pakraščiu pro buvusį aukščiausią Platelių apylinkėse Kartuvių kalną (dabar giliausia žvyrduobė) vingiuotu ir siauru keliu iš Platelių į Gintališkę (pakelėje matėme net tris krikštus (medinius ir metalinius kryžius) žuvusiems atminti) patraukėme į Mėdsėdėlius prie operos solistei Petronėlei Zaniauskaitei atminti pastatyto koplytstulpio su Šv.Cecilijos skulptūra (aut. A.Vaškys) ir kaltiniu kryžiumi (aut. V.Mikuckis). Grįžę atgal į miestelį džiaugėmės A.Vaškio sukurtu dviejų kryžmų Benediktiniu kryžiumi, pokario kovoms ir Lietuvos nepriklausomybei skirtais paminklais, Šv. Florijono koplytstulpiu, saugančiu Platelius nuo gaisrų, Gyvatgaudžio dekoratyvine skulptūra, koplytėle su krikšto scenos skulptūromis prie kažkada tekėjusio upelio, koplytstulpiu su Šv. Juozapo skulptūra, Misijų ir 240 m. bažnyčios jubiliejui kryžiais prie Platelių bažnyčios. Per Platelių dvaro parką, pro dekoratyvinę  Raganos uosio legendą vaizduojančią skulptūrą grįžome prie dvaro svirno. Trumpai pailsėję, ištvermingiausieji dviračių taku patraukė į Beržorą. 1914 m. tarp Platelių ir Beržoro (atstumas apie 2 km.) Ignas Končius buvo užregistravęs ir aprašęs 14 kryžių ir koplytėlių. Dabar jų yra aštuoni. Sovietmečiu buvo likę tik du – kryžius ir koplytėlė.  Žemaitijos nacionalinis parkas atkūrė šešis. Tarp atkurtųjų yra unikalios koplytėlės prie medžio ne su šventųjų skulptūromis, o su šventųjų piešiniais ant medžio lentos (sena tradicija, kuri buvo nunykusi). Žygį baigėme Beržoro kapinėse, kur kadaise žmonės ant artimųjų kapų statė ne didžiulius šlifuotus akmeninius paminklus, o medines koplytėles, kryžius.

Scroll to top