Petrinės Plateliuose

2024-07-01 / Žemaitijos NP
Petrinių atlaidai Šv.Petro ir Pauliaus bažnyčioje

Kasmet birželio pabaigoje plateliškiai organizuoja įvairius renginius – švenčia Petrines. Švęsti pradėjome penktadienio vakare, birželio 28 d. – prie Platelių ežero, šalia jachtklubo: vyko amatininkų mugė, įvairūs užsimėmimai vaikams, koncertas. Koncertavo vietiniai saviveiklinininkai, svečiai iš Vieštovėnų, Paulina Šatkauskytė su grupe, Adrijus Alminas. Vakaras baigėsi Renatos ir Deivydo koncertu, diskoteka po lauko estrados stogu (dalyviai slėpėsi nuo netikėtai užgriuvusio lietaus).

Šeštadienį įvyko – Plateliškių sueiga. Kalbėta apie  Platelių krašto istoriją, kultūros paveldą. Dovilė Rylienė (Sibirko rožynas) pasakojo apie Lietuvos ir Platelių krašto istorines rožes, Rasa Žumbakienė (Lietuvos etnografijos muziejus) – apie Platelių dvaro želdinius, Aldona Kuprelytė priminė Platelių bažnyčios istoriją (šiemet ketvirtai  Platelių bažnyčiai – 280 metų). Renginyje pristatyta menininko Antano Vaškio kūrybos paroda. Antanui Vaškiui už nuopelnus tradicinei kultūrai, kryždirbystei   suteiktas Platelių garbės piliečio vardas.

Sekmadienį, birželio 30 d. – Šv.Petro ir Pauliaus atlaidai. Atlaiduose dalyvavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, kan. Jonas Ačas, katalikiško roko-šlovinimo grupė „Gyvasis vynmedis“ (vadovas br. Paulius Vaineikis OFM). Susirinkusius plateliškius ir jų svečius pasveikino Plungės savivaldybės meras A.Klišonis. Po mišių agapėje koncertavo saviveiklininkai iš Žemaičių Kalvarijos ir Alsėdžių: parodė Dainų šventei skirtą programą.  

Petrinių renginius organizavo: Platelių kultūros namai, VO Platelių bendruomenė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Platelių biblioteka, Platelių seniūnija, padėjo Platelių meno ir Liepijų mokyklos, kiti geradėjai.

Žemaitijos nacionalinio parko Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr.  specialistė (kultūrologė) Aldona Kuprelytė                                                       

Scroll to top