Pavasaris kviečia į gamtą

2021-04-09 / Žemaitijos NP

Pavasaris- tai nuostabus, daugeliui pats nuostabiausias metų laikas, kai šildantys saulės spinduliai ištirpdo medžių pavėsiuose užsilikusius sniego ,,liežuvius”, kai šviesėjančio dangaus platybėse neįmanoma nepastebėti grįžtančių paukščių ar išgirsti jų aižių balsų. Sulaukę astronominio pavasario pradžios kovo 21 d., kuomet visuose Žemės rutulio kampeliuose dienos ir nakties ilgumas susilygina, o kovo 25 d. ( per Gandrines) su džiugesiu sutikę pirmuosius parskridusius gandrus, palengva pradėjome įsilieti į pavasarinį ritmą, viliojantį išeiti į kiemą, mišką, į atvirą erdvę. Po žiemos šalčių bundanti gamta suteikia daug teigiamų emocijų, skatina vis daugiau laiko praleisti čia, stebėti ir mėgautis besikeičiančiais vaizdais, kvapais, garsais.

Tam puikiausiai tinkama vieta – Žemaitijos nacionalinis parkas. Tai ežeringa, miškinga, kalvota gamtos vietovė su išlikusiomis kultūrinėmis žemaitiškomis vertybėmis. Valstybės saugomoje teritorijoje gausu lankytinų vietų: protėvius baltus menančių piliakalnių, etnografinių kaimų, gamtos ir kultūros vertybių, įrengtų pažintinių takų. Kiekvienas atvykęs gali rasti priimtiną atsipalaidavimo veiklą. Vieni renkasi judrų poilsį, keliauja pažintiniais takais – Šeirės, Mikytų, Paplatelės, Giliuko ir Kaštoniuko, Plokštinės, V.Mačernio, Gardų ozo, Gegrėnų piliakalnių pažintiniais takais, gėrėdamiesi kalvotu reljefu, miško grožiu, retomis augalų rūšimis. Arba Ilgio pėsčiųjų -dviračių trasa, o gal Liepijų pėsčiųjų trasa, kur galima pamedituoti prie šimtamečių medžių galiūnų, pajausti jų pulsuojančią energiją. Kiti nori aplankyti Žemaitijos nacionaliniame parke išsibarsčiusius gamtos paveldo objektus, kultūros vertybes ar etnografinius kaimus.

Žemaitijos nacionaliniame parke yra įrengtos ir paukščių stebėjimo vietos į kurias siūlome nuvykti prasidėjus pavasariui. Tai puikus laisvalaikio praleidimo būdas ar pramoga visai šeimai, pastaraisiais metais įtraukianti vis daugiau entuziastų. Lankytojus, kuriuos žavi besibūriuojančių gervių trimitai, ar grakštūs vandens paukščiai, kviečiame aplankyti 5 paukščių stebėjimo vietas:

  1. Pakastuvos paukščių stebėjimo vieta (LKS-94, x-366543, y-6217278). Iš tarp medžių ir krūmų paslėpto nedidelio namelio galima stebėti pilkąsias gerves, didžiuosius baublius, švygždas, gulbes nebyles ir gulbes giesmininkes, nendrines ir pievines linges, pilkuosius garnius, didžiuosius baltuosius garnius, didžiąsias antis, klykuoles, perkūno oželius, remezas, didžiąsias ir mažąsias krakšles, nendrines startas ir daugelį kitų. Vieni jų Pakastuvos patvenktiniame ežerėlyje tik maitinasi, kiti ir peri.
  2. Paplatelės pažintiniame take esantis apžvalgos bokštelis (LKS-94, x-368875, y-6214408). Iš bokštelio atsiveria puiki Sultekio tvenkinio bei jį juosiančių miškingų šlaitų panorama. Čia galima pamatyti ar išgirsti didįjį baublį, pilkąjį garnį, didžiąją antį, laukį, klykuolę, pilkąją gervę, perkūno oželį, juodąją meletą, didįjį ir mažąjį margąjį genį, kranklį, vapsvaėdį, nendrinę lingę, paprastąjį suopį ir kitus paukščius.
  3. Barstytalių apžvalgos bokštas (LKS-94, x-367192, y-6225921). Tai šiaurinėje Žemaitijos nacionalinio parko dalyje esantis bokštelis. Užlipus į 5 m aukštį, galima stebėti paukščius, gyvenančius Barstytalių pelkėje, vienoje iš didžiausių sovietmečiu patvenktinių pelkių Žemaitijos nacionaliniame parke. Vandens, pelkinės augmenijos prieglobstį mėgsta daugybė vandens paukščių. Čia galima pamatyti, išgirsti ar stebėti didįjį baublį, pilkąjį ir didįjį baltąjį garnį, baltąjį gandrą, gulbę giesmininkę, rudagalvę kryklę, didžiąją antį, dryžagalvę kryklę, klykuolę, nendrinę lingę, paprastąjį suopį, švygždą, laukį, pilkąją gervę, pempę, perkūno oželį, brastinį tilviką ir kt.
  4. Jogaudų apžvalgos bokštas (LKS-94, x-371776, y-6209139). Iš šio bokštelio galima pastebėti įvairius miško paukščius:  paprastuosius  suopius,  jūrinius erelius, nendrines linges, iš vieno vandens telkinio į kitą perskrendančias gulbes nebyles ir gulbes giesmininkes, klausytis Luokos ežere baubiančio didžiojo baublio, kitų vandens ir miško paukščių balsų.
  5. Ilgio ežero paukščių stebėjimo bokštelis (LKS-94, x-364458, y-6210541). Tai 2020 m. atnaujinta ir pritaikyta paukščių stebėjimo vieta, esanti Laumalenkų kraštovaizdžio draustinyje ant Ilgio ežero kranto. Šioje vietoje galima stebėti daug rūšių paukščių, gyvenančių ir perinčių Ilgio ežere: mažąjį ar didįjį dančiasnapį, jūrinį erelį, erelį žuvininką, nendrinę lingę, paprastąjį suopį, didįjį baublį, kuoduotąją antį, didįjį pilkąjį ir baltąjį garnį, ausuotąjį kragą, gulbę giesmininkę, gulbę nebylę ir kt.

Norintiems daugiau sužinoti apie paukščius, gyvenančius nacionaliniame parke, siūlome parsisiųsti nemokamą paukščių stebėjimo gidą,  http://zemaitijosnp.lt/wp-content/uploads/2019/06/pauksciu-stebetojo-gidas-znp_pdf-internete.pdf , pasiimti žiūronus, šeimos narius ir atvykti į Žemaitijos nacionalinį parką.

 

Kraštotvarkos skyriaus geografė
 R. Jundulienė

Scroll to top