Pavasaris Gandingos kraštovaizdžio draustinyje

2017-03-17 / Žemaitijos NP

Gandingos kraštovaizdžio draustinis  įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti raiškų Babrungo upės slėnio, vingiuojančio per Plungės rajono Prūsalių, Gandingos, Varkalių, Mardosų, Nausodžio kaimus,  kraštovaizdį su Gondingos piliakalniu ir kitais archeologijos objektais. Šią Babrungo slėnio dalį senovės kuršiai, vėliau žemaičiai naudojo gyvensenai ir gynybai. Vėliausiais moksliniais tyrimais nustatyta, kad čia I-XIII a. buvo ištisas gyvenamasis-gynybinis kompleksas: Gandingos piliakalnis, vadinamas Pilies kalnu, su gyvenviete, Gandingos piliakalnis vad. Ožkupriu, Varkalių piliakalnis su gyvenviete, Nausodžio piliakalnis, vad. Pilale, su gyvenviete, Nausodžio piliakalnis II, vad. Pilale, Gandingos senovės gyvenvietė, Gandingos kapinynas. Noriškių kaime veikia 1961 m. pastatyta Gandingos hidroelektrinė, kurios turbiną suka kanalu iš elektrinės tvenkinio (Plungės jūros) atitekėjęs ir iš 26 metrų aukščio krentantis Babrungo vanduo.

 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos

Kraštotvarkos  skyriaus vyr. specialistas Stanislovas Vyšniauskas

Scroll to top