Paukščių palydos

2018-09-27 / Žemaitijos NP

Vis žemiau pakyla saulė, vis labiau trumpėja dienos.  Vėjo sūkuryje supasi ir tyliai žemėn krenta spalvingi klevų, uosių, beržų lapai. Po ąžuolais nukritusias giles jau seniai išnešiojo kėkštai, voverės, miegapelės, pelės, kiti šį skanėstą mėgstantys  gyvūnai. Seniai išskrido padangę raižiusios kregždės,  aštriasparniai čiurliai,  įviariabalsės devynbalsės, visų matomi ir mylimi baltieji gandrai. Pritilo padangė. Tik ratus virš rudeniškų laukų dar suka  užsilikę paprastieji suopiai, krankliai. Danguje vis dažniau nutįsta  išskrendančių žąsų, gulbių, gervių  virtinės, jų ilgesingi balsai priverčia stabtelti, susimąstyti.  Kur paukščiai skrenda, kaip jie įveikia didžiulius atstumus, kad praleidę šaltą žiemą vėl sugrįžtų?   Paukščių migravimas – viena paslaptingiausių mus jaudinančių gyvosios gamtos reiškinių, pradėtas tyrinėti dar prieš mūsų erą.

Šių metų spalio 6-7 dienomis Lietuvos ornitologų draugija organizuoja kasmetines Paukščių palydas, kuriose, be mūsų šalies, dar dalyvauja apie 30 valstybių.  Žemaitijos nacionalinio parko direkcija  prisijungia prie šio renginio ir kviečia  spalio 6 d. 12 val.  dalyvauti  Platelių dvaro parke organizuojamame renginyje „Miško burtai“. Jo metu susipažinsime su įprastais  ir retais  šio parko paukščiais, pasiklausysime jų balsų, žaisime žaidimą „Baltųjų gandrų migracijos kelias“. Ir  stebėsime bei registruosime sparnuočius.  Visus suregistruotus paukščius surašysime į Lietuvos ornitologų draugijos puslapyje skelbiamą paukščių palydų registracijos lentelę ir  spalio 7 d. iki 15 valandos išsiųsime draugijai.

Paukščių palydose dalyvauti galima pavieniui ar kartu su bendraminčiais, šeima, artimaisiais. Nesvarbu, kad pažįstate tik kelias sparnuočių rūšis ar iš vis jų nepažįstate, bet atskiriate, kad tai paukštis. Registracijos lentelėje yra  eilutės „Nepažinti paukščiai“, ten ir įrašysite tuos, kurių nepažinote. Svarbu pabūti gamtoje, atkreipti dėmesį į šalia mūsų gyvenančius ar per mūsų šalį skrendančius paukščius. Pamojuoti jiems ir laukti sugrįžtančių.

Kodėl paukščiai migruoja? Išperėjusiems ir išsišėrusiems tėvams, pradėjusiems skraidyti jaunikliams  reikia daug energijos, kurią gauna su maistu. Orams vėstant, trumpėjant dienoms maisto vis sunkiau susirasti, o energijos jų paieškai, stabiliai kūno temperatūrai išlaikyti reikia vis daugiau. Todėl į gyvenimo sąlygų pablogėjimą paukščiai reaguoja ieškodami palankesnių gyvenimo sąlygų. Bet kodėl ne visi migruoja?  Taip yra dėl to, kad per tūkstantmečius įvairios paukščių rūšys skirtingai prisitaikė prie aplinkos. Sėslūs ir migrantai vasarą veisiasi vieni šalia kitų ir visi išsimaitina. Pablogėjus klimato sąlygoms, daliai paukščių išskridus, kitiems susidaro laisvos jų maitinimosi nišos, nelieka rūšių konkurencijos ir tai garantuoja jų išgyvenimą. Tyrimais įrodyta, kad nors migravimas yra paveldimas, bet daugiausia priklauso nuo aplinkos sąlygų. Tą patį galima pasakyti apie migravimo kelius ir žiemavietes. Iš pervežtų į kitą teritoriją  paukščių kiaušinių išsiritę jaunikliai keliauja paveldėta kryptimi, tačiau kitu keliu ir į kitas žiemojimo vietas. Pavasarį jie grįžta ten, iš kur atskrido, bet jau negrįžta perėti į tas vietas, iš kur buvo paimti jų kiaušiniai

Sparnuočių įvairovė ir skaičius kasmet mažėja: kai kurių  jų jau nebematome, kai kuriuos prarandame tiesiog mūsų  akyse. Kurapka, mūsų  kaimuose įprastas paukštis, tapo tikra retenybe ir įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Paskutinį penkmetį nesame niekur matę ir užregistravę  didžiųjų kuolingų, paprastųjų griciukų, beveik išnyko tetervinai, geltonosios kielės ir daugelis kitų. O tuos, kuriuos    dar matome bei girdime, visais būdais  bandome išguiti iš savo aplinkos: aplinką teršia, triukšmą kelia, uogas lesa, lizdus ne vietoje suka… Bet kaip mes  be giesmininkų, jų  čiulbesio, sparnų plazdenimo, nuostabių skrydžių ir spalvų bei formų įvairovės!

 

Marija Jankauskienė

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr.  specialistė

Scroll to top