Paslaugų teikėjams – galimybė gauti tarptautinį ženklą „Draugiški žygeiviams“

2022-03-14 / Žemaitijos NP

Šiuo metu Lietuvoje yra vystomi du ilgo atstumo pėsčiųjų maršrutai: Miško takas ir Jūrų takas. „Miško takas“ yra Europos ilgų atstumų pėsčiųjų maršruto E11 dalis Baltijos šalyse, einanti per gražiausius Latvijos, Lietuvos ir Estijos miškus bei nacionalinius parkus. Maršruto pradžia yra Lenkijos ir Lietuvos pasienyje nuo Lazdijų miestelio, tęsiasi Latvijoje per Rygą ir pasiekia Taliną Estijoje. „Jūrų takas“ yra Europos ilgų atstumų pėsčiųjų maršruto E9 dalis Baltijos pakrante. Maršrutas prasideda Lietuvos ir Rusijos pasienyje Nidos gyvenvietėje Lietuvoje ir eina per Latviją iki Talino uosto Estijoje. Daugiau apie maršrutus: https://baltictrails.eu/lt

Maršrutai plėtojami įgyvendinant projektą „Miško maršrutų kūrimas Latvijoje ir Lietuvoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje“ (sutrump. „Miško tako“ projektas), kuris finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos. Projektu siekiama pritraukti lankytojus į kaimiškąsias teritorijas, o pagrindinis aspektas, suinteresuotųjų šalių įtraukimas į maršruto vystymą ir plėtojimą, padėsiantis užtikrinti vietos įstaigų, įmonių, gyventojų pripažinimą naujai kuriamam produktui, jų atsakomybės jausmą ir tvarumą plačiąja prasme.

Kadangi maršrutai eina netoli paslaugų teikimo vietų, dauguma paslaugų teikėjų yra įtraukti į sudarytą maršruto žemėlapį ir bus siūlomi būsimiems žygeiviams. Taip pat tai suteikia puikią galimybę paslaugų teikėjams gauti ženklą „Draugiški žygeiviams“. „Draugiški žygeiviams“ – tai ženklas, rodantis, kad žygeiviai čia yra laukiami. Šis ženklas yra gerai atpažįstamas visame pasaulyje, todėl jį pamatę keliautojai aiškiai supranta, kad jų poreikiai bus patenkinti ir paslaugos teikėjas galės jiems padėti bei suteikti reikiamos informacijos.

Išsamesnė informacija apie paslaugų ženklą „Draugiški žygeiviams“ – lankstinuke žemiau.

„Draugiški žygeiviams” lankstinukas.

Kviečiame pildyti anketą (pateikta žemiau) paslaugų ženklui „Draugiški žygeiviams“ gauti bei siųsti el. paštu ruta.antanaviciute@zemaitijosnp.lt.

Anketa apgyvendinimo paslaugų teikėjams čia.

Anketa kitų paslaugų teikėjams čia.

Scroll to top