Partizanų takais

2019-09-21 / Žemaitijos NP

2019 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vykdo projektą „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“. Projekte buvo numatytos įvairios veiklos: tyrimai, sueiga, žygiai, konferencija.

Pavasarį, balandžio pabaigoje dr. Gediminas Petrauskas žvalgė ir įvertino numatomas tyrinėti partizanų kovas menančias vietas. Liepos mėnesį įvyko jaunimui skirta sueiga ,,Miško broliai“. Moksleiviai įsikūrė ,,Ąžuolų salos“ stovyklavietėje prie Platelių ežero, kur  buvo supažindinti su  Žemaičių apygardos partizanų uniforma, ginkluote, jiems pasakota apie partizanų kovas Platelių krašte. Sueigos dalyviai taip pat supažindinti su kuršių genties istoriniu  kostiumu ir ginkluote, žaidė tradicinius žaidimus ir kt.

Praeitą savaitę vyko archeologiniai žvalgymai 1944 m. vasaros Lietuvos laisvės armijos  (LLA) ,,Vanagų“ karinių dalykų ir partizanų taktikos mokymų stovykloje. Tyrimams vadovavo archeologas dr. G. Petrauskas. Jam talkino 21 savanoris: moksleiviai iš Sedos Vytauto Mačernio, Plungės ,,Saulės“, Platelių gimnazijų, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos, įvairių specialybių studentai ir dirbantieji  iš Kauno, Žemaičių Kalvarijos, Vilniaus, Klaipėdos, Platelių, Plungės, Plokščių. Archeologinių žvalgymų dalyviai vakarais važiuodavo į pažintintes išvykas po Žemaitijos nacionalinį parką: aplankyti menininkai Vytas Jaugėla, Leonardas Černiauskas, Antanas Vaškys, grožėtasi Platelių apylinkėmis nuo apžvalgos aikštelės ir bokšto, susipažinta su Platelių dvaro sodybos ekspozicijomis.

Iš Alfonso Beresnevičiaus užrašytų atsiminimų (,,Lietuvos laisvės armijos kovos Žemaitijoje“, I dalis, išleista 2008 m. Plungėje) sužinome, kad LLA ,,Vanagų“ stovykla buvo įsikūrusi Plokštinės miške, netoli Platelių ežero. Traukiantis vokiečiams ir artėjant Raudonosios armijos frontui, 1944 m. vasarą į LLA mokymus atvyko jaunimas ne tik iš Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos. Stovykloje buvo kariška tvarka, keldavosi 5-6 valandą ryte, prausdavosi   Platelių ežere, vakarais giedodavo Lietuvos himną.  Karinio parengimo pagrindų mokė LLA karininkai-instruktoriai Butrimaitis ir Strimaitis. Prie Jakumo upelio ant storos pušies buvo pakabinti taikiniai, į kuriuos šaudė mokymų dalyviai. Stovykloje buvo viena prieštankinė patranka.  Priesaiką priimdavo prie Platelių ežero. Gyveno medžiaginėse ir žaginių tipo (dengtų eglių šakomis) palapinėse, pradžioje valgė savo atsivežtą maistą, vėliau produktų gaudavo iš aplinkinių kaimų ūkininkų (vienas ūkininkas padovanojo net karvę).

Archeologiniai žvalgymai patvirtino užrašytus atsiminimus. ,,Vanagų“ stovyklos vietoje rasta per keturis šimtus įvairių radinių. Daugiausia vinių – jomis ,,vanagai“ tvirtino žaginius, ant kurių klojo eglių šakas. Tokių ,,eglinių palapinių“ stovykloje buvo daugiausia. Aptikta nemažai šaudmenų (daugiausia vokiškų), nesprogusi rusiška rankinė granata (S1) (iškviesti išminuotojai ją susprogdino vietoje). Stovykloje  buvo dvi žeminės: viena buvo skirta ginklams, kita – maisto produktams. Dabar jos įgriuvusios. Rasta durų vyrių, tikriausiai buvusių durų į žemines. ,,Vanagų“ stovyklos mokymų dalyviai išmėtė ir nemažai buities daiktų: rasti keli šaukštai, šakutė, senovinis raktas, peiliukai, nedidelis porcelianinis indelis (viduje buvo likę kažkokio tepalo), monetų (vokiškos, lietuviškos, viena ir rusiška (nukalta 1940 m.).

Archeologinių žvalgymų dalyviai susitiko su Broniumi Razma (jo senelio ūkis buvo netoli ,,Vanagų“ stovyklos) ir Stasiu Mickevičiumi (jis tuomet piemenavo Justino Jankausko ūkyje, iš kurio mokymų dalyviai imdavo vandenį maisto gaminimui), kurie prisiminė ,,Vanagų“ stovyklą.

Spalio mėnesį Žemaitijos nacionalinio parko direkcija su Plungės skautais organizuos žygį partizanų takais, lapkričio mėnesį vyks konferencija ,,Laisvės kovos“.

Projektą projektą „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“ remia Lietuvos kultūros taryba, Plungės r. savivaldybė. Projekto partneriai: Kretingos muziejus, asociacija ,,Plungės skautai“, VšĮ ,,Ceklio kuršiai“.

Aldona Kuprelytė

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialsitė

 

 

Scroll to top