Partizanų kovų keliais

2017-06-08 / Žemaitijos NP

      Žemaitijos nacionalinio parko miškuose pokaryje vyko aršios pasipriešinimo kovos prieš okupantus, veikė Šatrijos, Alkos, Kardo ir kitos  partizanų rinktinės, 1944 m. rugpjūčio 15-25 dienomis prie Platelių ežero buvo surengti LLA ,,Vanagų” karinių dalykų ir partizanų taktikos mokymai. Po to visi ,,vanagai” buvo generolo Motiejaus Pečiulionio-Miškinio prisaikdinti, perskaitytas LLA vadovybės įsakymas grįžti į gimtąsias vietas ir vykdyti pasipriešinimą. Pokario kovas mena partizanų žūties, buvusių partizanų žeminių bei bunkerių vietos. Šaulių organizacija stengiasi įamžinti praeities kovų vietas – statomi paminklai.

     Šiemet, gegužės pabaigoje į Alsėdžius paminėti Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos susirinko gausus būrys šaulių, Lietuvos laisvės armijos atstovų, rezervo karių, buvusių tremtinių ir partizanų artimųjų, Seimo narių, Plungės rajono valdžios atstovų ir kitų žmonių, neabejingų Lietuvos praeičiai. Po mišių Alsėdžių bažnyčioje už žuvusius rezistencinio pasipriešinimo kovotojus renginio dalyviai  padėjo gėles prie miestelio centre esančio paminklo išniekintiems partizanams. Vėliau susirinkusieji aplankė tragiškus įvykius menančias vietas, esančias Alsėdžių apylinkėse: partizanų Napoleono Kaunecko bei Prano Vaitkaus-Dačkaus kapus Skirpsčių miške ir Skyplaičių miške, esančią partizanų Stanislovo Bedaukio ir Stasės Miklovaitės žūties vietą. Naujus paminklus (senieji mediniai sunyko), žyminčius šias vietas, pašventino kunigas Alvydas Vaitkevičius. Renginyje pokario kovas priminė S. Narutavičiaus gimnazijos istorijos mokytojas Petras Smilgevičius ir Žemaitijos 8-osios rinktinės, Plungės kuopos šaulys, partizanų žūties vietų įamžintojas Stanislovas Jundulas, apie patriotizmą, meilę savo kraštui kalbėjo seimo nariai Jurgis Razma, Andriejus Stančikas, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis ir kt.

    Lietuvos partizanų kova yra išskirtinis reiškinys, pokario kovotojų atminimas yra laisvos Lietuvos pagarba žuvusiems už tėvynės laisvę.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja Aldona Kuprelytė

Scroll to top