Parkas skaičiais
 • plotas – 21 754 ha;
 • parkas plyti 2 savivaldybių teritorijoje (Plungės, Skuodo);
 • miškai – 10 515 ha (44,6 %);
 • 2 miesteliai ir 53 kaimai, juose gyvena apie 3150 žmonių;
 • rezervatų – 2, gamtinių draustinių – 11, kompleksinių draustinių – 12, kultūrinių draustinių – 4;
 • aukščiausia vieta – 191,8 m;
 • žemiausia vieta – 100 m virš jūros lygio;
 • 40 kadastrinių upių ir upelių, kurių bendras ilgis – 98,8 km;
 • Parkas yra 3 upių – Minijos, Bartuvos, Ventos – baseinų takoskyroje;
 • 21 kadastrinis ežeras, kurių bendras plotas – 1 497,1 ha;
 • 1 253 augalų rūšys, žinoma daugiau kaip 500 grybų ir 260 kerpių rūšių;
 • 49 žinduolių rūšys, 193 paukščių rūšys, veisiasi 32 žuvų rūšys, 2 129 bestuburių rūšys;
 • Lietuvos raudonosios knygos rūšių: 70 augalų, 48 grybų ir kerpių; 22 bestuburių, 2 žuvų, 3 varliagyvių ir roplių, 54 paukščių ir 13 žinduolių;
 • Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) plotas – 17957 ha;
 • ŽNP teritorijoje yra nustatyta 16 iš 54 Lietuvoje identifikuotų BAST tipų;
 • PAST statusas suteiktas europiniu mastu nykstančioms paukščių rūšims – jerubėms, griežlėms ir gulbėms giesmininkėmsišsaugoti;
 • 23 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai, 10 iš jų turi ir gamtos paminklo statusą;
 • Storiausio Lietuvos uosio, dar vadinamo Raganos uosiu, kamieno apimtis – 7,2 m, aukštis – 32 m;
 • daugiau kaip 200 kultūros paveldo vertybių (iš jų: piliakalnių – 12, kapinynų – 16, alkakalnių – 6, senovės gyvenviečių – 3).

 

Scroll to top