Parkas skaičiais

 • plotas – 21 754 ha;
 • parkas plyti 2 savivaldybių teritorijoje (Plungės, Skuodo);
 • miškai – 11 820 ha (54,3 %);
 • 2 miesteliai ir 53 kaimai, juose gyvena apie 3150 žmonių;
 • rezervatų – 2, gamtinių draustinių – 11, kompleksinių draustinių – 12, kultūrinių draustinių – 4;
 • aukščiausia vieta – 191,8 m;
 • žemiausia vieta – 100 m virš jūros lygio;
 • 40 kadastrinių upių ir upelių, kurių bendras ilgis – 98,8 km;
 • parkas yra 3 upių – Minijos, Bartuvos, Ventos – baseinų takoskyroje;
 • 21 kadastrinis ežeras, kurių bendras plotas – 1 497,1 ha;
 • auga 1031 augalų rūšys, žinoma daugiau kaip 500 grybų ir 270 kerpių rūšių;
 • gyvena 50 žinduolių rūšių, 208 paukščių rūšys, 33 žuvų rūšys, 2130 bestuburių rūšių;
 • Lietuvos raudonosios knygos rūšių: 51 augalų, 30 grybų ir kerpių; 25 bestuburių, 2 žuvų, 3 varliagyvių ir roplių, 58 paukščių ir 8 žinduolių;
 • nustatyti 28 iš 53 Lietuvoje identifikuotų Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipų;
 • paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusas suteiktas europiniu mastu nykstančioms paukščių rūšims – jerubei, griežlei ir gulbei giesmininkei išsaugoti;
 • 26 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai, 10 iš jų turi ir gamtos paminklo statusą;
 • storiausio Lietuvos uosio, dar vadinamo Raganos uosiu, kamieno apimtis – 7,56 m, aukštis – 30,5 m;
 • daugiau kaip 200 kultūros paveldo vertybių (iš jų: piliakalnių – 13, kapinynų – 16, alkakalnių – 6, senovės gyvenviečių – 3).

 

Scroll to top