Pakeistas draustinio pavadinimas ir trijų valstybinių draustinių ribos

2019-10-07 / Žemaitijos NP

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d.  nutarimu Nr. 571 Plungės rajono savivaldybėje esančio Reiskių tyro valstybinio telmologinio draustinio rūšis pakeista į Reiskių tyro valstybinį kraštovaizdžio draustinį ir nustatytas pagrindinis šio draustinio tikslas – išsaugoti drumlinuotą moreninį reljefą ir pelkinį kompleksą Žemaičių aukštumos vakariniame šlaite. Šiek tiek pakoreguotos ir draustinio ribos: prie draustinio iš vakarinės pusės prijungti mišku apaugę sklypai, priklausantys Valstybinės miškų urėdijos Kretingos teritoriniam padaliniui bei iš draustinio  išjungtas Kulių kapinių prieigose esantis sklypas.

Tuo pačiu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai priskirtų  Varduvos bei Plinkšių valstybinių  kraštovaizdžio draustinių naujos ribos. Visų minėtų valstybinių kraštovaizdžių draustinių žemėlapius su naujomis  ribomis  galite rasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d.  nutarimo Nr. 571 prieduose.

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus informacija

Scroll to top