Ovaliųjų geldučių (Unio crassus) monitoringas

2020-08-05 / Žemaitijos NP

Gyvenantys prie sraunių šaltiniuotų upelių tikrai pažįsta dvigeldžius moliuskus – geldutes. Jų dvipusė kriauklė sandariai užsidaro ir apsaugo viduje tūnančius labai gležnus kūnelius nuo plėšrūnų. Viena iš jų – ovalioji geldutė. Ji saugoma visoje Europos Bendrijoje, įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Ovalioji geldutė yra viena jautriausių vandens taršai, upelių būklės prastėjimui, todėl pagal jų buvimą ar nebuvimą galima spręsti apie viso upelio būklę. Nuo panašių, pleištinės bei paprastosios geldučių, ovalioji skiriasi tuo, kad jų kriauklės yra ovalios formos ir ant jų „pečių“ matosi šviesus prasitrynęs kriauklės perlamutras.
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija pagal valstybinio monitoringo programą atlieka ovaliųjų geldučių monitoringą Babrungo bei Uošnos upeliuose bei Buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje „Rietavo miškai“ tekančiose Žvelsos, Alanto upėse. Uošnos ir Babrungo upėse šių nykstančių moliuskų dar randama, bet jų būklė nepakankamai palanki. Šiuose upeliuose yra vietų, kur šiemet rasta net 7-8 individai kvadratiniame metre, bet yra vietų kur randamos tik negyvų moliuskų kriauklės. Vyrauja seni individai, jauni yra didelė retenybė. Remiantis mokslininkų tyrimais, ovaliosios geldutės gyvena 20-50 metų.
Kaip ir kiti dvigeldžiai moliuskai, ovaliosios geldutės minta planktoniniais organizmais, kuriuos sugauna specialiais sifonais filtruodamos vandenį. Tai dvilyčiai moliuskai, dauginasi kelis kartus per metus balandžio–liepos mėnesiais (Hochwald, 2001), išneršia apie 95 000–133 000 kiaušinių per metus (Taeubert, Gum, Geist, 2012, Dyduch-Falniowska 1993). Embrionai 2–3 savaites vystosi motininio individo žiaunose (Hochwald, Bauer, 1990). Ovaliųjų geldučių lervos – glochidijos, įprastai išleidžiamos šalia esant žuvims. Jos parazituoja ant žuvų žiaunų, pelekų. Glochidijų išgyvenimas priklauso nuo žuvų (dyglių, raudžių, ešerių, paprastųjų kūjagalvių ir kt.), buvimo upelyje. Jei išsiritusi glochidija neprisitvirtina prie žuvies pernešėjos, ji žūsta per kelias dienas. Ovalioji geldutė žiemoja maitinimosi vietose užsikasusi į gruntą. Šis moliuskas prieraišus savo buveinėms. Smarkių liūčių nuneštos į joms netinkamas gyventi vietas, žūna. Jas taip pat mielai ėda ūdros, kanadinės audinės.
Pagrindinės ovaliosios geldutės nykimo priežastis yra upelių vandens užterštumas cheminėmis ir organinėmis medžiagomis, ko pasėkoje sumažėja deguonies kiekis vandenyje, nyksta žuvys, dumblėja dugnas, pradeda augti vandens augalai. Saugokime upelius ir jų biologinę įvairovę nuo bet kokios taršos, tai mūsų gėlojo vandens gyslos!

Gamtos ir kultūros paveldo skyrius
Ekologė Marija Jankauskienė

Scroll to top