Nuo Šarnelės Amerika netoli

2015-03-18 / Žemaitijos NP

Iš Šarnelės kaimo vidurio į už 3 kilometrų esančią Ameriką galima patekti pietvakariu kryptimi keliaujant Amerikos gatve. Amerika – tai kalva ir šalia jos esantis buvusio ežero slėnis. Apie vietovardžio kilmę yra prieštaringų pasakojimų. Šalia šios vietovės gyvenę žmonės mano, kad vietovardis kilo nuo čia gyvenusio labai turtingo iš Amerikos grįžusio žmogaus pravardės. Pagal kraštotyrininką Konstantiną Bružą, XX a. pradžioje vienas valstietis, gyvenęs ant šiaurės rytų pusėje nuo ežero esančios kalvos, ilgai ruošėsi išvažiuoti į Ameriką, tačiau jam to padaryti nepasisekė. Taip pašaipių kaimynų dėka  atsirado „amerikonas“ ir „Amerika“.

Apie čia buvusį ežerą Konstantinas Bružas 1969 m. rašinyje „Išnykęs ežeras“ rašė: „Amerikos ežero Šarnelėje jau nėra. Jį pribaigė melioracija. Bet ir vardas ne toks turėtų būti. Pagal kun. Ragaišio „Žemačių Kalvarijos aprašymą“ jis senovėje Erteniu vadinęsis. Prieš 50 metų jis dar įspūdingai atrodė. O per potvynius negalima buvo juo ir atsigėrėti. Trumpam atsirasdavo didžiulių salų, grandioziškų pusiasalių, sąsmaukų, daug įlankų. Tada Ertenis priminė savo poledyninio laikotarpio jaunystę.“ Dažniausiai ežerą jis stebėdavo nuo Pilalės aukštumos. Ežeras, pagal Konstantiną Bružą, buvo tikra paukščių viešpatija: įvairios didelės ir mažos antys, dalis jų net su kuodais, narai, kurie žvengė kaip arkliai, žuvėdros, baubliai, kurie vakarais baubdavo kaip jautis. Ypač įspūdingai atrodė klykiai (didžiosios kuolingos). Naktimis suokė lakštingalos, girdėjosi daugybė kitų neatpažintų, nenusakomų garsų.

Amerikos (Ertenio) ežero pokyčius nulėmė vėlesnė žmogaus ūkinė veikla – Varduvos upės ir Šarnelės upelio tiesinimas, jų vagų gilinimas bei su tuo susiję vandens lygio pokyčiai. Gilinant Varduvą 1965 m. iš upės dugno į krantą buvo iškelti vieno žymiausių išnykusių Europos gyvūnų tauro (Lietuvoje išnyko 15 ir 16 amžių sandūroje) ragai. Dar vienas tauro ragas rastas šalia numelioruoto Amerikos ežero grėbiant lankoje šieną 1972 m. Šie taurų ragai saugomi Telšiuose esančiame Žemaičių muziejuje „Alka“.

Žmonės šioje vietovėje įsikūrė vėlyvojo neolito laikais (IV–II tūkstm. pr. m. e.). Ant buvusio Amerikos (Ertenio) ežero kranto (dabar kairiajame Varduvos upės krante) aptikta Šarnelės senovės gyvenvietė – vienas iš ankstyviausių virvelinės keramikos kultūros paminklų Lietuvoje. Gyvenvietę tyrinėjo archeologai. Rasta per 400 stulpaviečių, židinių, kurie sudarė antžeminių pastatų kontūrus. Radiniai įvairūs: titnaginiai ir kauliniai strėlių antgaliai, plūdės, žeberklai, tinklų pasvarai, moliniai verpstukai, gyvatgalio kaplio fragmentas, virvelinės keramikos puodų fragmentai.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija yra parengusi Amerikos (Ertenio) ežero atkūrimo projektą. Projekto rengimo metų atliktų preliminarių geologinių tyrimų ir topografinių matavimų metu nustatyta, kad ežeras buvo apie 13 ha ploto. Dabar jį dengia 40- 50 cm augalinis sluoksnis sudarytas iš nendrių, viksvų ir karklų šaknų, o po juo yra 5-7 m gylio vandeningo organinio sapropelio telkinys. Gavus lėšų projekto įgyvendinimui, ežeras būtų atkurtas pašalinant augalinį sluoksnį ir dalį sapropelio bei į išvalytą plotą vėl nukreipus Šarnelės upelio vagą.

 

 

Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus vyr. specialistas

Stanislovas Vyšniauskas

Scroll to top