Nendrinės vištelės sugrįžo

2021-05-25 / Žemaitijos NP

Pačiame Platelių miestelio centre, kur seniau telkšojo užankantis ežerėlis, yra gausiai vandens augalais užžėlusi, pratekanti kūdra.  Čia augantys vandens augalai yra tarsi filtras, nusodintuvas, išvalantis į kūdrą patenkančius nešvarumus, o anksčiau ir nuotekas, Gausi vandens augalija vilioja čia pasimaitinti didžiąsias antis, kirus. O paslaptingų nendrinių vištelių pora čia gyvena jau daug metų. Pravažiuodama pro šalį vis žvalgiausi ar kur neužmatysiu šių spalvingų, juodų, su baltu pauodegiu ir radonai geltonu snapeliu paukščių. Ir tik gegužės 20 dieną pamačiau jų porelę, išdidžiai plaukiojančią tarp dar nesužaliavusių alijošinių aštrių. Šie vandens paukščiai tarp pirštų neturi plaukiojamųjų plėvių kaip antys, laukiai, bet puikiai iriasi tarp gausios vandens augmenijos. Gegužės antroje pusėje, birželį tarp tankios augalijos suka lizdą. Deda nuo 6 iki 10 kiaušinių, peri apie 20 dienų. Jaunikliai labai skiriasi nuo suaugusių ir yra meiliai spalvingi pūkuotukai. Ne visi jie sėkmingai užauga, nes turi slapstytis nuo kačių, kiaunių, lapių, iš oro tykančių kitų gruobuonių. Džiugu, kad šie įdomūs paukščiai gyvena mūsų miestelio centre esančiame vandens telkinyje. Pamatyti juos pasiseks, tik kantriems ir akyliems stebėtojams. O vietos gyventojai, kurie gali matyti tvenkinį pro langus ar dažnai eina pro šalį,  tikriausiai pažįsta nendrines višteles ir pasigroži jų sugebėjimu išgyventi šalia mūsų.

 Ekologė Marija Jankauskienė

Autorės nuotraukose -nendrinės vištelės.

Scroll to top