Modernėja Telšių miškų urėdijos Patausalės medelynas

2016-04-14 / Žemaitijos NP

Įgyvendinant Europos ekonominės erdvės finansuojamą projektą Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-008 „Biomasės kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę Natura 2000 teritorijose“ Žemaitijos nacionaliniame parke ir Reiskių valstybiniame telmologiniame draustinyje 2015 metais buvo  atkurta 192 ha apleistų vertingų pievų ir pelkių buveinių. Beveik visos pievos, ganyklos bei pelkės yra valstybinių miškų žemėje, todėl pagrindinis partneris projekte – VĮ Telšių miškų urėdija. Rengiant projekto paraišką kartu su Telšių miškų urėdija buvome suplanavę įrengti kompostavimo aikštelę Patausalės medelyne ir su projekto metu įsigyta technika iš nušienautos biomasės joje gaminti kompostą. Deja, projektas pateko į rezervinį sąrašą ir gavo sumažintą finansavimą, kurio neužteko žaliosios biomasės kompostavimo aikštelės įrengimui. Minėto projekto, kurio įgyvendinimas truko vos keturiolika mėnesių, metu buvo įsigyta technika ne tik atvirų erdvių šienavimui, surinkimui, pargabenimui, bet ir komposto gamybai. Taip pat buvo parengtas kompostavimo aikštelės projektas ir atlikta projekto ekspertizė. Su iš projekto lėšų įsigyta technika visa nušienauta biomasė buvo sugrėbta, suspausta į rulonus. Vėliau, naudojant naująjį traktorių ir net 16 metrų ilgio traktorinę priekabą, apie 900 tonų žolinės biomasės buvo pargabenta į Telšių miškų urėdijos Patausalės kaime esantį medelyną. Ten rulonai sukrauti į didelius kūgius. Laukiama, kol iš kokių nors lėšų bus įrengta numatyta kompostavimo aikštelė.

Kompostas medelių daigų ir sodinukų auginimui itin reikalingas. Užtenka apsilankyti Patausalės medelyne, kad tuo įsitikintume. Telšių miškų urėdija turi du medelynus: Telšių, kuris įsikūręs Patausalės kaime, prie labai gražaus Tausalo ežero, ir Plungės, esančio Noriškių kaime, Plungės priemiestyje. Patausalės medelyne auginami miško sodmenys valstybinių ir privačių miškų įveisimui bei atsodinimui, Plungės – dekoratyviniai augalai sodyboms, gyvenvietėms, miestams, parkams puošti.

… Plačiau pasižvalgykime po naujovišką ir modernų Patausalės medelyną. Jis buvo pradėtas kurti maždaug nuo 1999 m., kai į regioninių medelynų sąrašą pateko ir Telšių miškų urėdijos medelynas. 2000 metais Plungės miškų urėdija buvo prijungta prie Telšių miškų urėdijos. Telšių miškų urėdija, atsisakiusi savo Pagermantės medelyno, jau turėjo baigiamą naują medelyną Patausalės kaime, jau buvo įsigijusi modernios sodinukų auginimo ir priežiūros technikos. Ekonominiais sumetimais 2005 metais Telšių ir Plungės medelynai buvo sujungti. Jungtinio medelyno viršininku buvo paskirtas ir iki šiol dirba šiam darbui labai atsidavęs, trečios kartos miškininkas Eugenijus Barniškis.

Šiuo metu Patausalės medelyno plotas užima daugiau nei 60 hektarų, o plotas, kuriame auginami miško sodmenys, – daugiau nei 40 hektarų Likusią medelyno dalį užima keliai, grioviai, pastatai, Tausalo ežero vandens apsaugos juosta. Pusėje dirbamo ploto auginami sodmenys, kitoje dalyje ruošiama dirva, yra juodasis pūdymas (tokiu būdu per porą metų išnaikinamos piktžolės). Kito būdo nėra, nes medelynas sertifikuotas, todėl negalima naudoti chemikalų, purškiama tik nuo kai kurių ligų.

Patausalės medelyne auginama apie 1,5 milijono sodmenų. Pagrindinės rūšys: eglė, pušis, beržas, juodalksnis, ąžuolas, liepa, maumedis, skroblas, klevas. Miškų biologinei įvairovei padidinti čia auginamos ir miškinės obelys, kriaušės, šermukšniai, erškėčiai, gudobelės, tai yra ornitochoriniai augalai, kurie būtini miško paukščių išgyvenimui.

Kasmet parduodama 1-1,5 milijonų vienetų sodmenų. Įspūdingas skaičius, tačiau Eugenijus Barniškis sako, kad gal prieš šešetą metų augino net 10 milijonų sodmenų, parduodavo 2,5 milijono. Sodmenų poreikis sumažėjo, nes baigėsi laisvų, netinkamų žemdirbystei žemių apželdinimas – šiuo metu tik atkuriami iškirsti miškai.

Tikėkime, kad regioniniu mastu labai svarbiam ir perspektyviam Patausalės medelynui itin reikalinga kompostavimo aikštelė bus įrengta iš Europos ekonominės erdvės ar Europos Sajungos struktūrinių fondų lėšų. Patausalės medelyne pagamintas kompostas būtų naudojamas ne tik šiame medelyne, bet, manau, pasiektų ir Plungės dekoratyvinių augalų medelyną, kuriame pardavimui yra auginama apie 350 rūšių ir formų dekoratyvinių augalų. Kompostas, gaminamas iš natūralios biomasės – žolinės augmenijos, yra labai vertinga trąša, kuri per medelyne išaugintus sodmenis vėl sugrįš ir praturtins Žemaitijos miškus.

 

 

Projekto vykdytojas:                                                       Projekto partneris:

Projekto vykdytojas:                                                       Projekto partneris:

Scroll to top