Miškininkų gamybinis pasitarimas Žemaitijos nacionaliniame parke

2019-11-14 / Žemaitijos NP

Lapkričio 13 dieną į Platelių dvaro sodybos svirną rinkosi VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio miškininkai. Tą dieną čia vyko girininkų ir jų pavaduotojų gamybinis pasitarimas-mokymai, susitikimas su Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo bei Kraštotvarkos skyriaus  darbuotojais. Iš viso renginyje dalyvavo 44 miškininkai – gamtininkai.  Svečiams miškininkams pristatėme pranešimus: “Negyvos medienos miškuose svarba” bei “Kodėl reikia šienauti natūralias pievas ir pelkes?”.  Po miškininkų gamybinio pasitarimo bei pietų pertraukos, vykome į Siberijos apžvalgos bokštą, kur, apžvelgę kraštovaizdį, susipažinome su Siberijos pelkėje atliekamais gamtotvarkos darbais. Po to, palikę transportą šalikelėje, pėsčiomis keliavome į Plokštinės gamtinį rezervatą. Jame apžiūrėjome kaip sparčiai eglėmis atsiželdė po 1996 metų vėjovartų, eglių džiūvimo susidariusios miško proskynos, pamatėme, kad nevykdant ūkinės veiklos kinivarpų pažeisti medynai sudaro nedideles grupeles, o jų viduryje išlieka žalios gyvybingos pačios atspariausios eglės, Supažindinome su rezervate, Juodupio upelio baseine įrengta tarptautine monitoringo stotimi ir čia vykdomais atmosferos oro, miško, augalijos, dirvožemio ir kitais tyrimais.   Nors ištisai drengė smulkus lietus, bet miškininkai įpratę dirbti lauko sąlygomis, jo neišsigando, viskuo domėjosi ir neskubėjo skirstytis. Prie mašinų parkeliavome beveik permirkę, bet patenkinti  susitikimu, bendravimu, nes visų mūsų siekis – išsaugoti gamtinę aplinką bei joje esančią biologinę įvairovę.

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus ekologė Marija Jankauskienė

Autorės nuotraukose:

1. Per bebrų užtindytą įlomą link Siberijos apžvalgos bokšto.

2. Aptariamas bendradarbiavimas atliekant gamtotvarkos darbus.

3. Išlipus iš Siberijos apžvalgos bokšto.

4. Plokštinės gamtiniame rezervate integruoto monitoringo poligone.

5. Pranešimas miškininkams. D. Abrutės n.

Scroll to top