Mikytų piliakalnis laukia

2022-05-05 / Žemaitijos NP

Kol dar nesulapojo medžiai ir Mikytų piliakalnyje žydi gražūs tuščiaviduriai rūteniai, skubu į Mikytų kraštovaizdžio draustinį. Vos pasiekus jį, pirmiausia  pasigrožiu gražiai  atstatoma sena sodyba,  dar viena atjaunėjusia, perdažyta  troba, atnaujintais gėlių darželais ties Užtikio kalnu.  Stabtelėjus ir vos paėjėjus nuo pagrindinio žvyrkelio  norisi pasigrožėti daugybe čia esančių pelkių, kurios atspindi giedrą  dangų, suboluoja gracingais gulbių giesmininkių siluetais, nudžiugina pilkųjų gervių šokiais, o  dienovidyje sukvaksi įvairiabalsiu varlių choru. Barstytalių pelkėje išgirstu geltonosios kielės balsą ir trumpam pamatau ją pačią nutūpusią į nendrėmis apugusią salelę. Tikra gražuolė, nykstanti, nors mano jaunystėje buvo gana įprastas pelkėtų pievų paukštis.  Šioje pelkėje iš apžvalgos bokšto gerai matosi perinčių gulbių giesmininkių pora, nendrynų pakraščiais vaikštančios pilkosios gervės. Kiek ilgiau pabuvus   pelkėsna nutupia pilkieji garniai, medžiodamos skraido nendrinės lingės, o neįmantrią giesmelę gieda nendrinė starta.

Buvęs Barstytalių žvyro karjeriukas, kuriame dabar telkšo švarus vandens telkinukas, yra svarbi buveinė įvairiems atvirų smėlėtų vietų gyvūnams, ypač   bitiniams plėviasparniams, kurie atvirame puriame grunte suka duobutes, rausia uurvelius, gaudo grobį,  maitinasi bei  gyvena.  Gaila, kad tokiose vietose vis dar atsiranda nelegalių laužaviečių, šiukšlių, kurias mums tenka surinkti, laužaviečių likučius panaikinti.

Nuo brukiu grįsto kalno, besileidžiančio į sukanalizuotos Šatos slėnį pasukus link Mikytų piliakalnio nuliūdina persėtų daugiamečių pievų plotai. Čia žydėdavo saugomos vyriškosios gegužraibės, virš įvairiaspalvių žiedų plazdendavo juodieji apolonai, kiti natūralių pievų vabzdžiai.

Išretinti Mikytų piliakalnio šlaitai atveria jo įspūdingas formas, išryškina piliakalnį iš dviejų pusių  juosiančių natūralių šaltiniuotų upelių vingius, Džiugu, kad Skuodo rajono savivaldybė nepamiršta  tvarkyti gana nuošalyje esančio piliakalnio, dar vadinamo Pilies kalnu, kuris  datuojamas I-XIII amžiumi. Čia tikrai verta apsilankyti, pasigrožėti pavasariškais vaizdais. Pasiekti šį piliakalnį geriausia Notėnų-Barstyčių keliu, vos užkilus akmenimis grįsta kelio atkarpa ties Šlaito kalnu  ir  palikus automobilį ties pirma nuovaža pėsčiomis patraukti šiaurės kryptimi. Paėjus nepilną kilometrą pievomis-ganyklomis, kirtus porą šaltiniuotų upeliūkščių ties pamiškės riba pamatysime informacinę lentelę su užrašu “Mikytų piliakalnis”. O ten, už skardingo nuolat čiurlenanačio upelio ir garsusis piliakalnis stūkso, pakeleivio laukia!

Ekologė Marija Jankauskienė

Scroll to top