Mikytų kraštovaizdžio draustinio svarba

2021-05-10 / Žemaitijos NP

Kiekvieno apsilankymo metu džiaugiuosi, kad dar turime tokių nuostabių vietų, kaip Mikytų kraštovaizdžio draustinis (apie 1400 ha). Labiausiai džiugina čia gyvenantys ir tradiciškai ūkininkaujantys žmonės, kurių vienkiemiai pasibarstę tarpukalvėse, tarpumiškėse, supami pelkių ir gana skurdžių riedulingų žemių. Tik jų dėka čia dar gausu natūralių ir pusiau natūralių pievų, ganyklų, ganomi arkliai, karvės, šalia jų veisiasi ir gyvena įprasti ir reti gyvūnai, žydi įvairiaspalviai žolynai. Čia susikerta Plungės ir Skuodo rajonų savivaldybių ribos, yra išlikę gražių pavienių medžių milžinų, didelių riedulių, gyvybingų šaltinių, tarpinio tipo pelkių. Vyrauja jauni pokario laikotarpiu užsodinti ar savaime užaugę miškai. Draustinyje užregistruotos retos gyvūnų rūšys: juodieji apolonai, didieji auksinukai, pieviniai satyriukai, baltamargės šaškytės, šarvuotosios skėtės, šermuonėliai, sketsakaliai, gulbės giesmininkės, švygždos, vištvanagiai, pilkosios ir juodosios meletos, didieji baubliai ir kiti. Auga miškinės varnalėšos, tuščiaviduriai rūteniai, sibiriniai vilkdalgiai, vyriškosios gegužraibės, dėmėtosios gegūnės, kiti.

Paklajokime po dar nesužaliavusius, pavasariu kvėpuojančius, ramius Mikytų, Mačiūkių, Jockių, Dvarviečių, Kruopių, Barstytalių kaimus, pajuskime jų dvasią!

 

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus ekologė
M. Jankauskienė

Scroll to top