In memoriam. Justinas Jonušas (1926 08 02 – 2021 05 15)

2021-05-18 / Žemaitijos NP

Netekome žymaus žemiečio, menininko, tradicinės kultūros puoselėtojo Justino Jonušo. Tautodailininkas Justinas Jonušas gimė 1926 m. Godelių kaime. Baigė pradžios mokyklos 4 skyrius. Dirbo eiguliu, vėliau – įvairius darbus Šateikių tarybiniame ūkyje. Pirmieji meniniai sugebėjimai atsiskleidė mokykloje. Tapyti pradėjo nuo 1974 m., o drožinėti – apie 1950 m. Mėgo tapyti portretus, kaimo vaizdus ir darbus, drožė Užgavėnių kaukes, šventuosius, monumentalias skulptūras. Sovietmečiu  pradėjus rengti liaudies meistrų kūrybines stovyklas, Justinas kartu su kitais medžio drožėjais dirbo Rokiškyje, Juodkrantėje, Druskininkuose, Merkinėje.

Justino Jonušo skulptūrėlėmis, paveikslais, kaukėmis, lazdomis savo rinkinius papildė Telšių, Plungės, Vilniaus, Maskvos, net Japonijos muziejai bei pavieniai kolekcionieriai. Aktyviai dalyvaudavo rajoninėse, apskrities ir kitose vietose rengiamose parodose. Tautodailininkų sąjungos narys nuo 1973 m., 2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas, 2008  m. apdovanotas Lietuvos respublikos kultūros ministerijos premija už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų tradicijų išsaugojimą ir perdavimą.

Kartu su žmona menininke Regina Jonušiene (1926 08 12 – 2016 01 28)  savo sodyboje Godelių kaime įkūrė privatų tautodailės ir etnografijos muziejų. Muziejuje sukaupė savo darbų bei kitų meistrų medžio drožinių, paveikslų, geležinių kryžių kolekciją. Klėtelėje įrengė senovės daiktų ekspoziciją.

Te bus lengva Platelių krašto žemė.

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė Aldona Kuprelytė

 

Scroll to top