Mėlyna pievinių miegalių vilionė

2021-08-18 / Žemaitijos NP
Vasarai ritantis į pabaigą, vis dar norisi kažkuo pasidžiaugti, pasigrožėti. Darželiuose dar žydi, marguoja įvairiaspalviai žolynai. O gamtoje? Nupjautos pievos, nuskusta veja…Bet pelkėtose miškų aikštelėse, drėgnose natūraliose pievose, Siberijos, Širvinskinės, Beržoro, Paburgės pelkių pakraščiuose lyg dangaus mėlynė būtų nusileidusi – žydi pievinės miegalės (Succisa pratensis). Tai labai dekoratyvūs augalai, kurie gali puikuotis mūsų gėlynuose, pievutėse. Išauga iki beveik metro aukščio, žiedai rutuliški, mėlyni, apie 2 cm skersmens. Pradeda žydėti liepos pabaigoje ir žydi iki vėlyvo rudens. Šia augalas ne tik dekoratyvus, bet ir nektaringas, todėl labai mėgstamas įvairių vabzdžių. Ant jų kiaušinėlius deda Europos Bendrijoje nykstantys drugiai – auksuotosios šaškytės. Išsiritę iš kiaušinių vikšriukai maitinasi pievinių miegalių lapais, juose vikšrai susisuka voratinklinius lizdus ir prigludę prie žemės peržiemoja. Pavasarį vėl maitinasi, virsta lėliukėmis, o gegužės pabaigoje-birželį išsirita nauja drugių karta. Šie retuoliai drugiai dar negausiai aptinkami Siberijos, Paburgės, Širvinskinės pelkėse, todėl pelkes stengiamės išsaugoti, atliekame buveinių ir rūšių monitoringą, organizuojame gamtotvarkos darbus.
Kai būsime gamtoje, atkreipkime dėmesį į mėlynai žydinčias pievines miegales – dekoratyvius ir saugotinus augalus, nes vis mažiau kur jas galime pamatyti.
Ekologė
Marija Jankauskienė
Scroll to top