Mažeikių rajono savivaldybės dėmesys saugomoms rūšims

2022-12-08 / Žemaitijos NP

Šiais metais Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis vykdyta gamtotvarkinė veikla, skirta dviems saugomoms rūšims – stačiajai dirvuolei ir juodajam gandrui.

Sedos seniūnijoje, Plinkšių miško biosferos poligone, Vidgirio miške, 2009 m. įsteigta Natura 2000, stačiosios dirvuolės apsaugai svarbi teritorija, nes šis augalas įrašytas į Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašą. Vidgirio miške stačioji dirvuolė auga prie Domijos upelio, retai naudojamo miško keliuko aplinkoje ir pamiškės pievoje. Augalui reikalinga pusiau pavėsinga buveinė, kurioje augtų pievos žolynai. Šias sąlygas siekiama išlaikyti taikant gamtotvarkines priemones. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninio padalinio, Sedos girininkijos specialistai, esant poreikiui, organizuoja krūmų, išvirtusių medžių šalinimo darbus. Šiemet, kaip ir praeitais metais, iš Mažeikių rajono savivaldybės skirtų lėšų, stačiosios dirvuolės buveinėje buvo nušienauta žolinė augmenija, krūmų atžalos.

Varduvos ir Plinkšių kraštovaizdžio draustiniuose, turinčiuose ir Natura 2000 teritorijos statusą, šį rudenį buvo įrengti du dirbtiniai lizdai juodajam gandrui, nes minėtuose draustiniuose nėra žinoma nei viena juodojo gandro lizdavietė. Dirbtinius lizdus įrengė ornitologas Darius Musteikis su bendraminčių komanda. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninio padalinio Renavo ir Sedos girininkijų specialistai atrinko potencialius lizdinius medžius ir talkino lizdų įrengimo metu. Belieka laukti ir tikėtis, kad juodieji gandrai apsigyvens ir perės jiems paruoštuose lizduose.

Minėtos veiklos buvo suplanuotos Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos gamtininkės a.a. Marijos Jankauskienės. Nuoširdus ačiū visiems prisidėjusiems prie jos paskutinių, gamtai puoselėti skirtų projektų įgyvendinimo.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos informacija

Scroll to top