Lūšių stebėjimai

2017-01-25 / Žemaitijos NP

Praėjusias dvi savaites, kai didžioji žmonių bendruomenės dalis Lietuvoje  kovojo su nepatogumais, užpustytais ir slidžiais keliais, šaligatviais, kitomis šalčio ir snygio pasekmėmis, gamtininkams šis trumpas laikotarpis buvo ypač dėkingas.

Negilus, iki 20 cm sniego paklotas, gaivus oras ir lengvas apie  -10° C  šaltukas buvo tinkamas lūšių apskaitai. Šių retų, saugomų žvėrių stebėjimai jau daugiau kaip dešimtmetį vykdomi Žemaitijos nacionaliniame parke, o nuo 2010 m. ir valstybiniame Aukštojo tyro telmologiniame draustinyje, patenkančiame į buveinių apsaugai svarbią teritoriją ,,Rietavo miškai”. Abi saugomos teritorijos patenka į Natura 2000 (Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendrą tinklą) ir yra svarbios lūšies apsaugai. Lūšies stebėjimai vykdomi stacionariuose maršrutuose pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą. Priklausomai nuo sniego gylio, duomenys maršrute renkami einant pėsčiomis arba slidėmis. Jei miške yra keli maršrutai, juos reikia nueiti tą pačią dieną. Taigi, turi dirbti keli vykdytojai. Per sezoną maršrutas praeinamas 2 kartus. Kiekviename maršrute vertinami ir registruojami trys rodikliai – lūšių pėdsakų skaičius maršrute, lūšių mitybinės bazės kokybė (stirnų ir kiškių pėdsakų skaičius maršrute), trikdymas ir buveinių sunaikinimas.

Sausio pradžioje, sulaukus palankių oro sąlygų, buvo ieškota šių gyvūnų pėdsakų. Patikrinus 12 km ilgio maršrutą Žemaitijos nacionaliniame parke, aptikti vienos lūšies pėdsakai. Jie rasti Plokštinės gamtinio rezervato teritorijoje. O praėjusią savaitę, Aukštojo tyro 18 km maršrute, apimančiame visą telmologinį draustinį, lūšių pėdsakų nepastebėta. Tikimės, kad lūšies buvimo įrodymus (pėdsakus) draustinyje pavyks aptikti pakartotinės apskaitos metu. Kitų miške rastų gyvūnų pėdsakus ir jų buvimo paliktus ženklus nufotografavome, o nuotraukomis dalinamės su puslapio lankytojais.

Rasti pėdsakai pasakoja, kad miške vyksta įprastas šiam laikotarpiui, o kai kuriems individams tragiškas ar išlikimą lemiantis kovos už būvį, gyvenimas. Mūsų, ir kiti pėdsakai, atšilus orui greit dingo. Lauksime kito žiemos „pasispardymo“.

 

Žemaitijos nacionalinio parko Kraštotvarkos skyriaus vyriausias specialistas  Saulius Sidabras

Scroll to top