Lūšių monitoringas

2016-03-29 / Žemaitijos NP

Pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą Valstybinę aplinkos monitoringo programą Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos specialistai šiais metais atliko lūšių stebėseną Paplatelės ir Plokštinės miškų masyve (Žemaitijos nacionaliniame parke) ir Aukštojo tyro valstybiniame telmologiniame draustinyje.
Lūšių monitoringas vykdomas, kai yra tinkama sniego danga, nes fiksuojami šių plėšrūnų pėdsakai sniege. Paplatelės ir Plokštinės miškuose šiemet atlikome du stebėjimus, o Aukštajame tyre – tik vieną, nes nebuvo tinkamo sniego. Šios apskaitos metu Aukštajame tyre lūšių pėdsakų neradome, nors 2013 ir 2010 metais jų buvome aptikę.
Plokštinės miškuose monitoringą atlikome sausio 6-ąją ir kovo 2-ąją. Radome lūšių pėdsakų – atitinkamai penkis ir dešimt. Abiejų apskaitų metu aptikome dviejų šių gyvūnų pėdsakus, paliktus einant kartu, kas rodo tikrai gyvenant bent vieną porą. Maloniai nustebino sausio 6-ąją rasti pėdsakai šalia Šaltojo karo ekspozicijos. Patikrinę muziejaus vaizdo kamerų įrašus, nustatėme, kad lūšis šią teritoriją aplankė sausio 5-ąją 18 val. 45 min. Deja, vaizdo įrašas nekokybiškas, nes jau buvo tamsu. Atlikdami šernų apskaitas lūšių pėdsakų užfiksavome ne tik Plokštinės, bet ir Rukundžių rezervate.
Lūšių monitoringą atliekame kas trejus metus. Dėl to, kad šiemet daugelyje regionų nebuvo tinkamos sniego dangos, stebėsena bus kartojama 2017-ųjų žiemą. Paplatelės ir Plokštinės miškų masyve radome lūšių pėdsakų visų monitoringų metu, tačiau tokios pėdsakų gausos kaip šiais metais dar nėra buvę. Džiaugiamės, kad šis nuostabus gyvūnas yra mūsų miškuose, kad jaukiai jaučiasi Plokštinės ir Rukundžių gamtiniuose rezervatuose ir jų prieigose.

 

Sigitas KVAŠINSKAS

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos skyriaus vyr. specialistas

Scroll to top