Lapkričio 15 dieną švęskime pasaulinę geografinių informacinių sistemų (GIS) dieną!

2017-11-17 / Žemaitijos NP

Kiekvienų metų trečiąjį lapkričio trečiadienį yra švenčiama pasaulinė geografinių informacinių sistemų diena. Ši diena pradėta švęsti 1999 m. Jos tikslas skatinti domėjimąsi GIS technologijomis ir jų svarba mūsų gyvenime, miestų planavime, žemės ūkyje, karyboje ir gausybėje kitų sričių. Geografinės informacinės sistemos – tai kompiuterinių žemėlapių kūrimo priemonių visuma, iš įvairių duomenų bazių ir šaltinių gaunamus buvimo vietos duomenis, tokius kaip gatvės, pastatai, vandens telkiniai, teritorijų aukščiai ir pan., paverčianti vizualiais sluoksniais. Paprasčiausia žemėlapio programėlė telefone, tai sudėtingų GIS technologijų dalelė.

Šia proga noriu atkreipti visų dėmesį į labai įdomų faktą: važiuodami asfaltuotu keliu nuo Pauošnių per Babrungėnus į Platelius, kertame šiaurės platumos 56. Apytiksliai matuojant, galime sakyti, kad tai padarom pervažiuodami per Babrungo upę ties senuoju vandens malūnu (Leonardo Černiausko meno galerija). Tačiau tiksliai pamatavus paaiškėjo, kad nuo malūno pavažiavus keliu link Platelių 300 m, pamiškėje pastatytas koplytstulpis ,,Mąstytojui Justinui Mikučiui atminti“ yra vos ne idealiai ant 56šiaurės platumos (Lietuva yra tarp 530 54΄ pietuose ir 560 27΄ šiaurėje). Pietų ir šiaurės platumos yra padalytos po 900, tad iki šiaurės ašigalio (kur gyvena Kalėdų senelis) liko keliauti apytikriai 3700 km.

Sigitas Kvašinskas

Kraštotvarkos skyriaus vyresnysis specialistas

Čia praeina 56 laipsnis šiaurės platumos. Koplytstulpis J. Mikučiui netoli buvusio Babrungėnų vandens malūno. Nuotrauka autoriaus

Scroll to top