KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTAIS PLINKŠIŲ, REISKIŲ TYRO IR VARDUVOS VALSTYBINIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIŲ TVARKYMO PLANAIS

2022-10-25 / Žemaitijos NP

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie tęsiamą teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą ir kviečia susipažinti su parengtais specialiojo teritorijų planavimo dokumentais – Plinkšių, Reiskių tyro ir Varduvos valstybinių kraštovaizdžio draustinių (toliau – Draustiniai) tvarkymo planais.

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl Dubysos, Rambyno, Salantų, Tytuvėnų ir Veisiejų regioninių parkų planavimo schemų, Kamšos botaninio – zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro telmologinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų bei tvarkymo planų ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Draustinių tvarkymo planų tvirtinimo procesas buvo sustojęs, nepaisant to, kad buvo gautos parengtų ribų ir tvarkymo planų projektų teigiamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tikrinimo išvados bei Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 571 patvirtino Ribų planus (tuo pačiu įsakymu pakeisti Reiskių tyro telmologinio draustinio rūšis bei tikslas). Aplinkos ministerija nepritarė Tvarkymo planų projektams ir grąžino juos planavimo organizatoriui tikslinti. Siekiant patvirtinti Tvarkymo planus, Tarnyba 2022 m. inicijavo Draustinių Tvarkymo planų patikslinimą ir atnaujino Tvarkymo planų rengimo procesą. Pakartotinio planavimo proceso apimtyje yra siekiama patikslinti sprendinius, siekiant išvengti Tvarkymo planų sprendinių prieštaravimo šiuo metu galiojantiems teisės aktams.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.

Planų rengėjas – UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas” Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Su parengtais Draustinių Tvarkymo planų sprendiniais galima susipažinti nuo š. m. spalio 31 d. iki lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), laukelyje TPD numeris įvedus atitinkamai:

Plinkšių kraštovaizdžio draustinio – Nr. S-RJ-00-17-321;

Reiskių tyro kraštovaizdžio draustinio – Nr. S-RJ-00-17-320;

Varduvos kraštovaizdžio draustinio – Nr. S-RJ-61-17-322.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų galima teikti raštu planavimo organizatoriui, planų rengėjui arba TPDRIS aukščiau nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešinimo procedūrų pabaigos (2022 m. lapkričio 16 d.). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Scroll to top