Kviečiame prisidėti prie didžiųjų plėšrūnų stebėsenos

2018-12-05 / Žemaitijos NP

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos kviečia teikti informaciją apie pastebėtus vilkus, lūšis, ruduosius lokius visoje Lietuvos teritorijoje, užpildant elektroninę anketą.  Sukaupta informacija  svarbi priimant gamtai ir žmogui teisingus sprendimus.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-892 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, patvirtinta pranešimų apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą registravimo visus metus instrukcija.

Medžioklės plotų naudotojai ir kiti suinteresuoti asmenys privalo  ištisus metus rinkti ir teikti informaciją apie jiems žinomus faktus apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą laisvėje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Renkami duomenys skirti populiacijos dydžio, erdvinio paplitimo ir kitų populiacijos parametrų nustatymui, kad būtų priimami pagrįsti sprendimai dėl vilkų populiacijos valdymo.    Kiekvienam registruojamam faktui užpildoma atskira elektroninė anketa.

Daugiau informacijos: http://www.vstt.lt/VI/index.php#a/3805

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija

Scroll to top