Kviečiame dalyvauti konkurse „Miško draugas”

2018-04-04 / Žemaitijos NP

Kviečiame Jaunuosius miško bičiulius aktyviai dalyvauti gamtosauginėje veikloje, populiarinti  miškosaugos idėjas tarp mokyklų, bendruomenių ir dalyvauti konkurse „Miško draugas”.  Konkurso tikslas – išrinkti aktyviausius miško mylėtojus, kurie turės galimybę dalyvauti gamtosauginėje stovykloje „Mūsų žalioji vasara”.

Konkurso „Miško draugas” uždaviniai – ugdyti Jaunųjų miško bičiulių saviraišką, skatinti sodinti medelius, tvarkyti pažintinių takų ir miško infrastruktūrą, rinkti šiukšles miške, talkinti gamtoje, kt.

Konkurse gali dalyvauti Jaunųjų miško bičiulių būreliai, tuntai, klubai, mokyklinės girininkijos, saugomų teritorijų gamtos mokyklos.

Konkursas vykdomas trimis etapais. Iki š. m. gegužės 10 d. – Jaunųjų miško bičiulių  būreliai ir kitos minėtos organizacijos turėtų pateikti vykdytos veiklos aprašymą Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie AM, kuri ir organizuoja „Miško draugo“ konkursą.

Daugiau informacijos apie konkursą „Miško draugas“ rasite čia

Scroll to top