Kurkime Gamtos mokyklą

2016-02-22 / Žemaitijos NP

Kokia bus Gamtos mokykla Žemaitijos nacionaliniame parke? Teikite pasiūlymus!

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija nauju ES finansavimo periodu planuoja buvusios sovietinės raketinės bazės teritorijoje rekonstruoti buvusią kareivinių valgyklą ir įrengti Gamtos (ekologinio ugdymo) mokyklą.

Yra numatoma įrengti multifunkcinį pastatą su skaidoma erdve įvairiems renginiams, pagalbinėmis patalpomis, darbo kabinetu, virtuve, virtuvės pagalbinėmis patalpomis, 6-7 miegamaisiais lektorių ar mokinių nakvynei, sanmazgais, gamtos klase-laboratorija su jos pagalbinėmis patalpomis, lauko gamtos klase.

Numatomo pastato energinio naudingumo klasė – A+, pasyvus pastatas, naudojantis ypač mažai energijos, su antriniu vandens panaudojimu (taip pat su lietaus vandens panaudojimu), saulės bei vėjo energijos panaudojimu pastato reikmėms. Tai būtų pastatas, propaguojantis „žaliąsias“ idėjas naudojant atsinaujinančią energiją, tausojantis energetinius-gamtinius išteklius. Šio pastato pavyzdžiu sieksime propaguoti minėtas idėjas, skleisti jas mokymo proceso metu tiek suaugusiems, tiek vaikams įrengiant veikiančioje sistemoje demonstracinius mazgus bei reikiamus stendus.

Turinčius idėjų kviečiame jomis dalintis: patarimais, eskizais, pastato konversija ir išvaizdos keitimu.

Kviečiame įmones, bendroves prekiaujančias ar gaminančias priemones, įrangą, automatiką, medžiagas, kurios tiktų demonstracinio ekologiško pastato įrengimui taip pat prašome prisidėti savo idėjomis ar resursais įrengiant tokį pastatą, tuo prisėdėdami  ne tik prie ekologinių idėjų propagavimo, bet ir savo įmonės reklama.

Už vertingiausias idėjas autorius apdovanosime.

Prieduose pateikiame vietovės planą, dabartinio pastato planą ir nuotraukas, galimą patalpų pertvarkymą.

Vieta: http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=369733;6212113;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=369977,6211884&z=5000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Scroll to top