Kryžiai bažnyčių jubiliejams atminti

2015-05-26 / Žemaitijos NP

2015 m. gegužės 23 dieną pašventi Platelių ir Gegrėnų bažnyčių jubiliejams atminti pastatyti kryžiai. Praeitais metais Platelių ir Gegrėnų bažnyčios šventė gražius jubiliejus.

Dabartinė, ketvirtoji Platelių bažnyčia pastatyta 1744 m. Kryžminio plano barokinė  Platelių bažnyčia suręsta iš kirviu tašytų rąstų. Laikui bėgant Platelių bažnyčia ne kartą buvo atnaujinta ir remontuota. Laimei, jos pirminė išvaizda pakito palyginti nedaug. Paskutinis remontas baigėsi praeitais metais – bažnyčios stogas vėl apdengtas skiedromis (sovietmečiu sunykusios skiedros buvo pakeistos šiferiu), restauruoti kaltiniai bažnyčios kryžiai ir bokšteliai. 2014 metų rudenį 270 metų bažnyčios jubiliejui atminti šventoriuje pastatytas kryžius. Ąžuolą kryžiui paaukojo Vytautas Žerlauskas, kryžiaus padarymą ir pastatymą rėmė Platelių bendruomenė, Platelių parapija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Vytautas Gediminas Zaleckis. Kryžiaus autorius – kryždirbys Antanas Vaškys.

Dešimtmečiu jaunesnė Gegrėnų bažnyčia. 1754-aisiais nedidelę stačiakampę tašytų rąstų barokinę bažnyčią pastatė bajoras Mykolas Venslauskas. Gegrėnų bažnyčia ilgą laiką buvo Žemaičių Kalvarijos filija, parapija įsteigta 1940 m. Bažnyčia ne kartą remontuota, bet nepasikeitė nei bažnyčios planinė struktūra, nei vidaus erdvė. Naujai tiek iš išorės, tiek iš vidaus sutvarkyta bažnyčia pasitiko 260 metų jubiliejų. Kryžius jubiliejiniams metams atminti pastatytas praeitų metų rudenį. Ąžuolo medieną kryžiui paaukojo Danutė ir Antanas Bružai, kryžiaus padarymą ir pastatymą rėmė Gegrėnų bendruomenė, Gegrėnų parapija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, kiti gegrėniškiai. Ir šio kryžiaus autorius – kryždirbys Antanas Vaškys.

Kryžius Gegrėnų ir Platelių bažnyčių jubiliejams atminti pašventino Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM. Šventinimo apeigose dalyvavo Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas kun. Julius Meškauskas,  Gegrėnų klebonas kun. Edgaras Petkevičius, Platelių klebonas kun. Rimvydas Marozas, kryždirbys Antanas Vaškys, Gegrėnų ir Platelių bendruomenių pirmininkai Ričardas Vaitkus ir Vitalija Lukavičienė, Žemaičių Kalvarijos seniūnas Liudas Gricius, Platelių seniūnė Danutė Rapolavičienė, parapijų tikintieji.

Scroll to top