Kryždirbystės metai

2020-03-31 / Žemaitijos NP

Žemaitija nuo seno garsėja koplyčiomis, koplytstulpiais, koplytėlėmis, kryžiais, stovinčiais prie kelių, kryžkelių, upelių, bažnyčių, senkapiuose, istorinėse ir pasakojimais apipintose vietose. Dažnai pakelėje buvo galima pamatyti į storą medį įkeltą kryžių ar nedidelę koplytėlę su šventojo skulptūrėle. Statymo intencijos buvo įvairios: svarbūs žmogaus ir šeimos gyvenimo įvykiai, kaimo bendruomenės ar visos tautos istorijai reikšmingos datos ir įvykiai. Pakelių, kryžkelių kryžiai saugojo keleivį nuo nelaimių kelionėje. Dažnoje žemaičio sodyboje stovėjo koplytėlė ar koplytstulpis su šventaisiais šeimos globėjais ar vardo užtarytojais – Švč. Mergelės Marijos, šv. Jurgio, šv. Florijono, šv. Agotos, šv. Izidoriaus, šv. Roko, kitų šventųjų skulptūromis.
Kryždirbystės tradicijų (ne tik pačių paminklų, bet ir papročių, apeigų) gyvybingumas, jos formų brandumas nulėmė, jog ji 2001 m. UNESCO buvo įrašyta į Reprezentatyvų žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. 2020 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais.
Daug Žemaitijos kryždirbystės paveldo objektų yra aprašęs fizikas, etnografas, visuomenės ir kultūros veikėjas Ignas Končius (1886-1975), istorikas, muziejininkas Juozas Mickevičius (1900-1984). Pristatome J. Mickevičiaus koplytstulpio su Jonu Nepomuku istoriją.
Mačiūkių kaime yra du koplytstulpiai su Jonu Nepomuku. Senasis koplytstulpis yra muziejininko J. Mickevičiaus sodyboje prie Bartuvos upelio. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos amatų meistras, kryždirbys, skulptorius Antanas Vaškys kasmet tvarko šį koplytstulpį: šveičia samanas ir kerpes, keičia supuvusias lenteles, kertami sausuoliai, šienaujama aplinka. Juozas Mickevičius yra aprašęs daugelį Mačiūkių kaimo mažosios architektūros objektų. Apie Šv. Jono Nepomuko koplytsulpį jis rašo ,,stovi šalia sodybos, prie tiltelio per Bartuvos upelį, į laukus vedančio kelio kairėje pusėje. Jo stiebas ąžuolinis, koplytėlė eglinių lentų, langelis stiklinis įrėmintas. Koplytstulpis dažytas tamsiai raudonos spalvos aliejiniais dažais. Koplytėlėje stovi liaudies menininko darbo Šv.Jono Nepomuko (žem. Nepomoceno) skulptūrėlė. Koplytstulpis pastatytas apie 1860 metus. Vėliau kelis kartus perdarytas, o 1952 metais nunyko ir nuvirto. Jo vietoje 1980 metais pastatytas naujas koplytstulpis, į kurį perkelta senoji Šv. Jono Nepomuko skulptūrėlė. Senojo koplytstulpio geležinė viršūnė padaryta pagal Platelių bažnyčios kryžių.“ (Juozas Mickevičius. Pamedžių vienkiemio sodyba / Istorikui ir muziejininkui Juozui Mickevičiui – 100, Kretinga, 2000). Skulptūra sovietmečiu pavogta.
Kitas koplytstulpis su Jonu Nepomuku 2010 m. padarytas kūrybinės stovyklos metu. Koplytstulpis buvo skirtas istoriko, muziejininko J. Mickevičiaus 110 gimimo metinėms. Koplytstulpio autorius Antanas Vaškys. Menininkas A. Vaškys koplytstulpį darė pagal J.Mickevičiaus sodyboje, prie Bartuvos upės stovintį, seną koplytstulpį. Naujasis pastatytas prie kelio Plateliai-Barstyčiai, prie atsišakojančio keliuko į Pamedžius.

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė
Aldona Kuprelytė

Scroll to top