14 Koplytstulpis su šv. Barboros, šv. Stanislovo, Marijos ir Nukryžiuotojo skulptūromis. Aut. A.Vaškys, A.Kuprelytės n.

2023-10-20 / Žemaitijos NP

Scroll to top