7 Platelių klebonas Klemensas Jaraminas ir paminklotvarkininkas Gintaras Ramonas, A.Kuprelytės n.

2023-10-27 / Žemaitijos NP

Vienas vyras kalba, kitas - klausosi.

Scroll to top