KOMPENSACIJOS UŽ VEIKLOS APRIBOJIMUS

2020-02-21 / Žemaitijos NP

Siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, palankią natūralių buveinių ir saugomų rūšių būklę, dalyje saugomų teritorijų bei gamtiniu požiūriu svarbių vietų, nepatenkančių į saugomas teritorijas, ribojama žmonių ūkinė veikla. Žemės savininkai už ūkinės veiklos apribojimus miškų, pievų ir šlapynių plotuose gali gauti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos kompensacijas.

Kas gali gauti Lietuvos kaimo plėtros programos kompensacijas?
Žemės savininkai, kurie įsipareigoja vieną kartą per metus nušienauti ir surinkti susidariusę biomasę arba ekstensyviai ganyti gyvulius šlapynėse ir natūraliose pievose, gali gauti kasmetines išmokas. Natūralias pievas ir šlapynes galima deklaruoti visos šalies teritorijoje pagal Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje pateiktus duomenis. Taip pat išmokos mokamos už draudžiamus ar atidedamus vėlesniam laikui pagrindinius miško kirtimus, draudžiamus ar ribojamus sanitarinius miško kirtimus, paliekamus brandžius, džiūstančius ar išdžiūvusius medžius. Parama už miškų ūkinės veiklos ribojimą skiriama plotuose, kurie yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, už saugomų paukščių lizdaviečių ir tuokviečių apsaugą išmoka skiriama visoje šalies teritorijoje.

Kokio dydžio kompensacija mokama?
Mokamos kasmetinės kompensacijos: už šlapynių priežiūrą mokama 208 Eur už hektarą, o už natūralių pievų – 70 Eur už hektarą. Už pagrindinių miško kirtimų ribojimą skiriama 272 Eur už vieną hektarą išmoka, už draudžiamus ugdomuosius miško kirtimus ir brandžių medžių iškirtimą – 155 Eur už vieną hektarą, už plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamą papildomą skaičių neiškirstų žalių medžių – 156 Eur už vieną hektarą, už vykdant sanitarinius kirtimus draudžiamus iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius – 62 Eur už vieną hektarą.

Kaip žinoti, ar gali deklaruoti žemės sklypą Lietuvos kaimo plėtros programos išmokoms?
1. Spausk šią nuorodą (http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html), prisiartink savo žemės sklypą ir sužinok, ar gali deklaruoti.
2. Paraiškų priėmimo laikotarpį sužinok Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos puslapyje (www.nma.lt).
3. Registruokis Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (https://www.vic.lt/ppis/) ir deklaruok savarankiškai
4. Arba nuvyk į artimiausią seniūniją, jos darbuotojai padės užpildyti paraiškas ir deklaruoti žemės sklypus.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija

 

Scroll to top