Keičiasi saugomų teritorijų lankytojo bilietų naudojimo tvarka

2023-12-13 / Žemaitijos NP
Tekstą iliustruojanti nuotrauka

Daugelis keliautojų po Lietuvos saugomas teritorijas puikiai žino, kad kiekvienoje iš jų gali įsigyti lankytojo bilietą. Daugybės saugomose teritorijose esančių objektų – retų ir nykstančių paukščių buveinių, pėsčiųjų ir dviračių takų, atokvėpio vietų, stovyklaviečių, piliakalnių ir kt. – nuolatinei priežiūrai yra reikalingos lėšos. Skiriamų biudžeto lėšų šiems darbams toli gražu nepakanka. Įsigydami lankytojo bilietą kiekvienas iš mūsų prisidedame prie saugomos teritorijos veiklos ir savo pačių malonaus ir turiningo poilsio gamtoje. Už parduotus lankytojo bilietus surinktos lėšos naudojamos gamtos ir kultūros paveldo vertybių, nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių apsaugai, pažintinių ir dviračių takų priežiūrai ir tvarkymui, lankytinų objektų šienavimui, edukacinei ir švietėjiškai veiklai vykdyti, pažintiniam turizmui organizuoti bei kitoms veikloms įgyvendinti.

Informuojame, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi saugomų teritorijų lankytojų bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašas.

Svarbiausi tvarkos pakeitimai yra šie:

  1. Vietoje buvusių 5 rūšių lankytojų bilietų lieka 3. 
  • Lankytojo bilietai, galiojantys vienos saugomos teritorijos lankymui:
  • Lankytojo bilietas, galiojantis bilieto įsigijimo dieną – 1 Eur;
  • Lankytojo bilietas, galiojantis 30 dienų nuo bilieto įsigijimo dienos – 5 Eur;
  • metinis lankytojo bilietas, galiojantis 12 mėnesių nuo įsigijimo dienos visų saugomų teritorijų lankymui, asmeniui arba šeimai, kurią sudaro 2 ar daugiau asmenų ir ne mažiau kaip vienas iš jų yra vaikas iki 18 metų. Metinio Lankytojo bilieto kaina – 25 Eur.

2. Visuose komerciniuose renginiuose, nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus, lankytojo bilietas tampa PRIVALOMU. Iki šiol galiojusioje tvarkoje lankytojų bilietas buvo privalomas komerciniams renginiams, kuriuose dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių.

  • Komerciniu renginiu laikomas saugomoje teritorijoje vykstantis renginys, į kurį patekimas yra mokamas (platinami bilietai į renginį žiūrovams ir / ar dalyviams, renkamas registracijos mokestis ir pan.).
  • Taip pat komerciniu renginiu laikoma iš anksto nustatytu laiku vykdoma pramoginių, sporto, laisvalaikio, reklaminių renginių, varžybų organizavimo ir kita panaši veikla, kuria veiklos organizatorius siekia finansinės naudos.
  • Komerciniu renginiu nelaikoma veikla (nepriklausomai, ar tokia veikla yra siekiama finansinės naudos), vykdoma privačioje namų valdoje.

Daugiau informacijos apie lankytojo bilietų įsigijimo galimybes ir naudojimo tvarką rasite paspaudę nuorodą: https://zemaitijosnp.lt/lankytojo-bilietas/

Scroll to top