Keičiasi saugomų rūšių sąrašas

2018-11-23 / Žemaitijos NP

Nuo 2019 m. sausio 1 d. keisis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas. Jį rengia ir kiekvienais metais peržiūri Lietuvos raudonosios knygos komisija, sudaryta iš mokslo ir mokymo institucijų, Aplinkos ministerijos atstovų. Sąrašą tvirtina aplinkos ministras. Pirmasis toks dokumentas buvo patvirtintas 1976 metais.

Įvertinus šiuo metu į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą įtrauktas 764 rūšis, nustatyta, kad per daugiau kaip dešimt metų daugelio jų būklė pasikeitė, todėl į naująjį sąrašą yra įrašytos tik 566 rūšys.

Rūšys buvo išbrauktos ar įtrauktos naujos dėl įvairių priežasčių: daugumos būklė pagerėjo, jos tapo dažnos arba atlikus vertinimus pagal Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos metodiką išsiaiškinta, kurios mūsų šalyje laikomos išnykusiomis, todėl jų realiai išsaugoti neįmanoma (38 rūšys). Be to, apie tam tikrų rūšių būklę trūksta duomenų, dėl to mokslininkai siūlo jas geriau ištirti ir, apsvasčius rezultatus, ateityje jas įtraukti arba neįtraukti į saugomųjų sąrašą.

Naujajame sąraše neliks kai kurių paukščių rūšių, kurios gamtinėje aplinkoje tapo įprastos – pilkosios gervės, gulbės giesmininkės (ši rūšis yra saugoma pagal ES Paukščių direktyvą), pilkosios žąsies, didžiojo dančiasnapio, didžiojo baltojo garnio bei kitų. Šių sparnuočių populiacijos pakankamai pagausėjo. Be to, pagal Saugomų rūšių įstatymą Lietuvoje yra saugomos visos laukinių paukščių rūšys, todėl esminio šių paukščių apsaugos teisinio statuso pokyčio nebus.

Į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą įrašyta pilkoji kurapka, kurios populiacijos visoje Europoje mąžta drastiškai. Ši tendencija stebima ir mūsų šalyje.

Iš žinduolių sąrašo siūloma kaip išnykusias išbraukti europinę audinę ir ąžuolinę miegapelę, o kaip gausėjančią rūšį šalyje – ūdrą (ši rūšis yra saugoma pagal ES Buveinių direktyvą), kelias šikšnosparnių rūšis ir kt.

Nuo metų pradžios bus saugomi dėl invazinių vėžių plitimo šalyje sparčiai nykstantys plačiažnypliai vėžiai. Kaip išnykusias žuvų rūšis siūloma išbraukti sturius ir sparius.

Atsižvelgiant į naujausius duomenis, keičiamas ir augalų sąrašas: siūloma išbraukti iš sąrašo nevietines rūšis, tokias kaip melsvasis linlapis, bekotis ąžuolas, arba rūšis, kurių būklė gera – meškinis česnakas, daugiametė blizgė, paprastoji vandens lelija ir kt. Sutrumpėjo ir samanų, grybų, kerpių sąrašas, tačiau 22 rūšis kaip retas ar nykstančias siūloma įtraukti į saugomų rūšių sąrašą.

Naujame sąraše nebeliko ir rūšių skirstymo į kategorijas.

Daugiau informacijos: www.am.lt, www.zemaitijosnp.lt.

NAUJAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

Pagal Aplinkos ministerijos informaciją parengė

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėja Daiva Abrutė

Scroll to top