Kazės Katkienės kūryba

2020-06-01 / Žemaitijos NP

Gimė 1949 m. sausio 24 dieną Siriškėsų k. netoli Varnių. Lankė Navardėnų  mokyklą, kur baigė 8 klases. Studijavo Pajūralio žemės ūkio technikume, 1967 m. įsigijo zootechniko specialybę. Trumpai dirbo Žemaičių Naumiesčio tarybiniame ūkyje, vėliau, nuo 1968 m., ilgus metus – Platelių kolūkyje laborante, fermos vedėja ir kt.

Siuvinėti pradėjo dar  mokykloje. Paskui rankdarbius reikėjo užmiršti – kiti darbai, šeima, vaikai. Nuo 2013 m. pradėjo lankyti įvairius amatų užsiėmimus Platelių dvaro svirne, vėliau Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre. Mokėsi megzti riešines, pirštines, velti, siuvinėti, austi ir kt.  Aktyviai dalyvauja Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro veikloje, įvairiuose projektuose, mugėse, jos darbai eksponuoti Plateliuose, Ylakiuose, Židikuose.

Pasidžiaukime autorės kūrybos akimirkomis ir darbais.

Visuomenės informavimo specialistė Dalia Jakštienė

Scroll to top