Projektai

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, siekdama kuo geriau vykdyti pavestas funkcijas, vidutiniškai vykdo po 3 naujus projektus kasmet (todėl kartais vienu metu vykdomų projektų skaičius išauga iki 8-10). Projektų vertės įvairios – nuo keleto šimtų eurų iki 2 milijonų eurų.

Projektų dėka vykdomi gamtotvarkos darbai, tvarkomi kultūros paveldo objektai, tvarkoma lankytojų informavimo infrastruktūra bei lankomi objektai, keliama direkcijos dirbančiųjų kvalifikacija, teikiama metodinė informacija (pagalba) vietiniams gyventojams, mokomi ir puoselėjami tradiciniai amatai.

LL-00052 “Baltijos šalių karinio paveldo turizmo produkto plėtra Lietuvoje ir Pietų Latvijoje”(akronimas Military Heritage II)
plačiau
LIFE22 NAT/LT/101113698 LIFE OSMO BALTIC
plačiau
Platelių ežero vandens kokybės gerinimo planas
plačiau
LLI-449 Kuržemės ir šiaurės Lietuvos ežerų valdymo bei priežiūros tobulinimas (LIVE LAKE)
plačiau
LLI-448 Miško maršrutų kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje (Hiking project)
plačiau
LIFE16 IPE/LT/016 „NATURA2000 VALDYMO OPTIMIZAVIMAS LIETUVOJE (LIFE IP PAF-NATURALIT) „
plačiau
LLI-010 GAMTINIO TURIZMO PRITAIKYMAS VISIEMS (UniGreen)
plačiau
Projektas „Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo praktika“.
plačiau
PLATELIŲ DVARO SODYBOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA
plačiau
Projektas „Biomasės kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę NATURA 2000 teritorijose“
plačiau
Scroll to top