Natura 2000

Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“ (toliau – „Natura 2000“ tinklas) – vientisas buveinių apsaugai svarbių teritorijų tinklas, sudarytas iš teritorijų, kuriose yra tam tikro tipo Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių ir Europos bendrijos svarbos rūšių buveinių, skirtas palaikyti, o kur reikia – atkurti iki palankios apsaugos būklės tam tikrų tipų natūralioms buveinėms ir rūšių buveinėms jų natūraliame areale. Į „Natura 2000“ tinklą įeina ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos. Išsamesnės informacijos apie NATURA 2000 galima rasti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje ir čia.

Žemaitijos nacionalinis parkas yra „Natura 2000“ tinklo dalis: visa nacionalinio parko teritorija, išskyrus Platelių ir Žemaičių Kalvarijos urbanistinius draustinius, rekreacinio prioriteto zonas, patenka į vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai (BAST) ir į paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą (PAST).

Paaiškinimai:

  1. Keturių simbolių derinys (pavyzdžiui, 3140) nurodo buveinės tipo kodą, kuris atitinka Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ kodą Europos Sąjungos buveinių interpretavimo vadove (EUR 15/2, 1999).
  2. Žymėjimas (*) nurodo Europos Bendrijos svarbos prioritetinius buveinių tipus.
Scroll to top