Natura 2000

NATURA 2000 – tai europinės svarbos saugomų teritorijų ekologinis tinklas, skirtas išsaugoti Europos Bendrijos mastu retas ar nykstančias gyvūnų bei augalų rūšis ir gamtines buveines. Šį tinklą sudaro dviejų tipų saugomos teritorijos: Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST). Išsamesnės informacijos apie NATURA 2000 galima rasti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

Žemaitijos nacionalinio parko teritorija yra sudėtinė NATURA 2000 tinklo dalis, t.y., patvirtinta paukščių apsaugai svarbia teritorija (PAST) bei įtraukta į vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai (BAST).

Scroll to top