Kultūros paveldas

Vienas iš svarbiausių Žemaitijos nacionalinio parko uždavinių išsaugoti ypač vertingą ir sudėtingą senąjį kultūros paveldą: piliakalnius, alkakalnius, kapinynus ir senovės gyvenvietes, savitą šio krašto architektūros palikimą: bažnyčias, Kristaus kančios kelius – kalvarijas Žemaičių Kalvarijoje ir Beržore, senuosius kaimus su tradicinėmis sodybomis, koplytėles, koplytstulpius, kryžius, kitas kultūros paveldo vertybes ir paminklus, puoselėti Žemaitijos regiono kultūros tradicijas, amatus, propaguoti materialinės ir dvasinės kultūros palikimą.

 

Nematerialus kultūros paveldas
plačiau
Scroll to top