Kitos priskirtos teritorijos

Aukštojo tyro pelkė

Aukštojo tyro pelkė (Rietavo sav.) – Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ PAST teritorija (kodas LTPLUB003), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2004 m. Šioje teritorijoje aptinkamos europinės svarbos saugomos paukščių rūšys: dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria), tikučiai (Tringa glareola).

PAST teritorijos ribos sutampa su Aukštojo tyro telmologinio draustinio ribomis. Teritorijos plotas – 1294,5 ha (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras).

Gandingos apylinkės

Gandingos apylinkės (Plungės r. sav.) – Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ BAST teritorija (kodas LTPLU0013), patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2009 m. Teritorijoje saugoma ūdra.

BAST teritorijos ribos sutampa su Gandingos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribomis. Teritorijos plotas – 255,3 ha (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras).

Gelžio ežeras

Gelžio ežeras (Telšių r. sav.) – Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ BAST teritorija (kodas LTTEL0011), patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2009 m. Šioje teritorijoje nustatyta saugoma buveinė – 3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis.

Teritorijos plotas – 22,9 ha (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras).

Germanto ežeras

Germanto ežeras (Telšių r. sav.) – Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ BAST teritorija (kodas LTTEL0001), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2009 m. Teritorijoje nustatyta saugoma buveinė – 3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis.

BAST teritorija patenka į Germanto valstybinį kraštovaizdžio draustinį. Teritorijos plotas – 164,4 ha (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras).

Kęstaičių kaimo apylinkės

Kęstaičių kaimo apylinkės (Telšių r. sav., Plungės r. sav.) – Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ BAST teritorija (kodas LTTEL0015), patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2016 m. Teritorijoje nustatytos šios saugomos buveinės: 6270* Rūšių turtingi smilgynai; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 9020* Plačialapių ir mišrūs miškai; 9010* Vakarų taiga; 91D0* Pelkiniai miškai; 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai; 9050 Žolių turtingi eglynai; 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 7110* Aktyvios aukštapelkės; 91E0* Aliuviniai miškai.

BAST teritorijos ribos sutampa su Buožėnų valstybinio geomorfologinio draustinio ribomis. Teritorijos plotas – 732,7 ha (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras).

Laumių miškas, LTSKU0007

Laumių miškas (Skuodo r. sav.) – Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ BAST teritorija (kodas LTPLU0010), patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2009 m. Teritorijoje nustatytos šios saugomos buveinės ir rūšys: 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai; 9010* Vakarų taiga; 9050 Žolių turtingi eglynai; 9080* Pelkėti lapuočių miškai; skiauterėtasis tritonas.

BAST teritorijos ribos sutampa su Laumių valstybinio botaninio–zoologinio draustinio ribomis. Teritorijos plotas – 253,8 ha (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras).

Plinkšių miškas

Plinkšių miškas (Mažeikių r. sav., Telšių r. sav.) – Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ PAST teritorija (kodas LTMAZB001), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2005 m. Šioje teritorijoje aptinkamos europinės svarbos saugomos paukščių rūšys: vapsvaėdžiai (Pernis apivorus), pilkosios meletos (Picus canus).

PAST teritorijos ribos sutampa su Plinkšių miško biosferos poligono ribomis. Teritorijos plotas – 6042,7 ha (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras).

Plinkšių miško biosferos poligonas

Plinkšių miško biosferos poligonas (Mažeikių r. sav., Telšių r. sav.) įsteigtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nutarimu 2004 m. Steigimo tikslas – išsaugoti Plinkšių miškų ir jų apylinkių ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti vapsvaėdžio (Pernis apivorus) ir pilkosios meletos (Picus canus) populiacijas teritorijoje.

Poligono ribos sutampa su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ PAST teritorija – Plinkšių miškas (kodas LTMAZB001).

Dalyje Plinkšių miško biosferos poligono yra išskirta Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ BAST teritorija – Vidgirio miškas (kodas LTMAZ0008).

Poligono plotas – 6042,7 ha (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras).

Reiskių tyro pelkė

Reiskių tyro pelkė (Klaipėdos r. sav., Kretingos r. sav., Plungės r. sav.) – Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ PAST teritorija (kodas LTPLUB002), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2004 m. Šioje teritorijoje aptinkamos europinės svarbos saugomos paukščių rūšys: dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria), tikučiai (Tringa glareola).

Teritorijos plotas – 4045,7 ha (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras).

Rietavo miškai

Rietavo miškai (Plungės r. sav., Rietavo sav., Kretingos r. sav., Klaipėdos r. sav.) – Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ BAST teritorija (kodas LTPLU0010), patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2009 m. Teritorijoje nustatytos šios saugomos buveinės ir rūšys: 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai; 6450 Aliuvinės pievos; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 7110* Aktyvios aukštapelkės; 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai; 7150 Plikų durpių saidrynai; 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 9010* Vakarų taiga; 9050 Žolių turtingi eglynai; 9080* Pelkėti lapuočių miškai; 9160 Skroblynai; 91D0* Pelkiniai miškai; 91E0* Aliuviniai miškai; kraujalakinis melsvys; lūšis; ovalioji geldutė; pleištinė skėtė.

Į šią teritoriją patenka Reiskių tyro valstybinis kraštovaizdžio ir Aukštojo tyro valstybinis telmologinis draustiniai. Teritorijos plotas – 30109,5 ha (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras).

Vainaičių tyras (Stalgo pelkė)

Vainaičių tyras (Stalgo pelkė, Plungės r. sav.) – Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ BAST teritorija (kodas LTPLU0014), patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2009 m. Teritorijoje nustatytos šios saugomos buveinės: 7110* Aktyvios aukštapelkės; 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; 9010* Vakarų taiga; 9050 Žolių turtingi eglynai; 91D0* Pelkiniai miškai.

Teritorijos plotas – 148,5 ha (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras).

Varduvos upė

Varduvos upė (Mažeikių r. sav.) – Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ BAST teritorija (kodas LTMAZ0009), patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2009 m. Teritorijoje saugoma ūdra.

BAST teritorijos ribos sutampa su Varduvos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribomis. Teritorijos plotas – 469,4 ha (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras).

Vidgirio miškas

Vidgirio miškas (Mažeikių r. sav.) – Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ BAST teritorija (kodas LTMAZ0008), patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2009 m. Teritorijoje saugoma stačioji dirvuolė.

BAST teritorija patenka į Plinkšių miško biosferos poligoną. Teritorijos plotas – 33,4 ha (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras).

Scroll to top