Gamtos paveldo objektai

Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje yra patvirtinti 23 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai, 10 iš jų turi ir gamtos paminklo statusą.

Teisės aktai, susiję su naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų (tame tarpe gamtos paminklų) paskelbimu, ribų planų patvirtinimu Žemaitijos nacionaliniame parke ir jo buferinėje apsaugos zonoje:

* Vertingiausi gamtos paveldo objektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 311 „Dėl gamtos paminklų paskelbimo“ (Žin., 2000, Nr. 24-621) paskelbti gamtos paminklais.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-352 (Žin., 2007, Nr. 75-2992) Žemaitijos nacionaliniame parke paskelbta 11 valstybės saugomų gamtos paveldo objektų.

Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-798 (Žin., 2009, Nr. 151-6815) Žemaitijos nacionaliniame parke paskelbtas 1 valstybės saugomas gamtos paveldo objektas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-675 (Žin., 2010, Nr. 95-4984) Žemaitijos nacionalinio parko buferinėje apsaugos zonoje paskelbtas 1 valstybės saugomas gamtos paveldo objektas.

Botaniniai gamtos paveldo objektai
plačiau
Geomorfologiniai gamtos paveldo objektai
plačiau
Geologinis gamtos paveldo objektas
plačiau
Hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai
plačiau
Hidrografiniai gamtos paveldo objektai
plačiau
Scroll to top