Etnografiniai tyrimai

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojai kasmet vykdo etnografinius tyrimus ir renka medžiagą apie tradicinius amatus, šventes, architektūrą, kulinarinį paveldą, partizaninį judėjimą ir kt. Šiuo metu surinkta medžiaga analizuojama, skaitmeninama ir vėliau bus paskelbta šiame tinklalapyje.

Scroll to top