Kaip skaičiuojami šernai mokslo ir mokymo medžioklės plotuose Žemaitijos nacionaliniame parke

2015-09-09 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje įsikūrusiame Miškų instituto mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete šio instituto medžiotojai, vykdydami mokslo programą, kurią kasmet pavasarį suderina su Aplinkos ministeriją, kasmet atlieka žvėrių apskaitas. Jei yra sniego – žvėrys skaičiuojami pagal pėdsakus sniege, o kai sniego nėra, kovo-balandžio mėnesį skaičiuoja žvėris pagal jų per žiemą paliktas ekskrementų krūveles. Pirmą kartą šalyje išbandytas ir pritaikytas šernų apskaitos metodas pagal ekskrementus. Metodas buvo palygintas su anksčiau taikytais įprastais žvėrių apskaitos metodais pagal pėdsakus sniege ir medžioklių bei žvėrių stebėjimų jų susibūrimo vietose metu. Kaip ir elninių žvėrių bei kiškių apskaitos metodas pagal žiemą paliktas krūveles, taip ir šernų naujas apskaitos metodas pagrįstas jų fiziologija (kiek ekskrementų palieka per parą, per visą žiemos laikotarpį), juostos, kurioje skaičiuojama, plotu ir visu plotu, kuriame ta apskaita atliekama. Šis apskaitos būdas yra palyginti tikslus (10% paklaida, artima ir elniniams žvėrims skaičiuoti naudojamo metodo). Šiuo metu, kai šalyje iškilusi Afrikinio kiaulių maro grėsmė, itin svarbu žinoti, kiek čia gyvena šernų, ar atitinka jų skaičius nustatytas tokioms miškų teritorijoms normas, kiek jų leidžiama turėti, kokias priemones taikyti papildomai, kad maras nepasiektų šio regiono.

 

Informaciją parengė Miškų institutas

Scroll to top