Ką reikia žinoti apie medžius augančius ne miško žemėje

2015-03-18 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionalinio kraštovaizdį puošia žali spygliuočių miškų masyvai, mažų upelių tėkmių vingiai, nedidelių 26 ežerėlių ir vieno garsiausio – Lietuvoje, Platelių ežero vandenys. Keliaudami parko takais, išnirę iš miškų masyvų, grožimės prieš 15-12 tūkstančių metų ledynų sukurta  atvirų erdvių ir kalvų mozaika. Pievose, dirbamuose laukuose žmogaus pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę medžiai tokiame kraštovaizdyje tampa ypatingais ir išskirtiniais vietovės akcentais. Šie medžiai yra saugomi. O patys vertingiausi – išskirtinių matmenų, formų, turintys istorinę, estetinę ar kitokią vertę, skelbiami botaniniais gamtos paveldo objektais.

Želdynų (želdinių ir žėlinių, kurie nepriskirti miškui ir auga ne miško žemėje) apsauga, tvarkymo, naudojimo, bei kitus želdynų išsaugojimo ir jų būklės reguliavimo klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXVII skyrius: „Saugotinų medžių ir krūmų želdinių, augančių ne miško žemėje reikalavimai“. Žemiau išvardintus reikalavimus privalo žinoti žemės savininkai ir valdytojai nusprendę genėti ar nupjauti medį.

Augantys ne miško žemėje saugotini želdiniai yra:

– medžiai, jų grupės bei krūmai, augantys miestuose, miesteliuose ir kaimuose, sanitarinėse zonose, parkuose, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir zonose, greta automobilių kelių ir geležinkelių esančiuose ruožuose, kapinėse ir sodininkystės bendrijų sodų bendro naudojimo vietose;

– savivaldos institucijų sprendimais paskelbti saugotinais želdiniai;

– kiti 20 centimetrų skersmens (1,3 metro aukštyje) ir storesni medžiai bei jų grupės, augantys kitose vietose (ne miško žemėje).

Saugotini medžiai, jų grupės ir krūmai nukertami ar kitaip pertvarkomi savivaldos institucijai (seniūnijai) išdavus leidimą, nustatytąja tvarka suderintą su kitomis valstybinėmis tarnybomis.

Savivaldos institucijos, priimdamos sprendimą dėl saugotinų medžių, jų grupių ir krūmų nukirtimo, apskaičiuoja nustatytąja tvarka jų atkuriamąją vertę.

Saugotinus medžius, jų grupes ir krūmus tvarko, prižiūri ir saugo žemės savininkai, naudotojai.

 

Vyr. specialistas reindžerystės funkcijoms,
Saulius Sidabras

Scroll to top