Jubiliejinė Kazio Striaupos drožinių paroda

2022-03-08 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionalinio parko Platelių dvaro sodybos svirne kovo 5 dieną vyko jubiliejinė Kazio Striaupos drožinių paroda. Kazys Striaupa gimė 1932 m. Žemaičių Kalvarijos sen. Kubakių k.. Nuo 1961 m. gyvena Platelių sen. Dovainių k.. Kolūkyje dirbo vairuotoju. Drožti pradėjo 1993 m.. K.Striaupa drožia šventuosius, Kristaus gyvenimo ir mirties scenas, Užgavėnių kaukes, vaizdus iš kaimo gyvenimo ir kt.. Medžio drožimo niekur nesimokė, kaip sugeba, taip ir daro. Parodoje eksponuojamų drožybos darbų paprastumas ir kartu sudėtingumas alsuoja autoriaus darbštumu ir šiluma. Kiekvienas eksponatas yra atskira istorija, pasakojimas. Susirinkusieji džiaugėsi Kazio idėjomis ir išskirtinėmis temomis. Į jubiliejinę Kazio parodą susirinkusius gerbėjus pasveikino Adrijus Alminas su muzikiniu kūriniu. Pasveikinti su garbiu 90 metų jubiliejumi atvyko seimo nariai Jurgis Razma, Jonas Varkalis, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Pečiulis, Lietuvos kultūros centro garbingi svečiai Solveiga Jakučiūnaitė ir Juozas Šorys, Plungės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Asta Beierle Eigirdienė, Plungės rajono tautodailės kuratorė Jolanta Miltenė su menininkų kompanija, Zefyra Lelionienė, Mažeikių ir Telšių tautodailininkai, Platelių miestelio bendruomenė, plateliškiai, kaimynai ir didelė graži kompanija namiškių. Kazio sūnus Remigijus pasakė ,,Gyvenam su karalium ir vargo nematom“, nes 2006 m. ir 2011 m. K. Striaupa tapo konkursinės liaudies meno parodos ,,Aukso vainikas” laureatu už geriausius vaizduojamosios dailės kūrinius.

Paroda vyks iki balandžio 29 dienos. Kviečiame apsilankyti.

Visuomenės informavimo specialistė Dalia Jakštienė

Scroll to top