Joninės Plateliuose

2022-06-30 / Žemaitijos NP

Nuo 1991 m. plateliškiai ir jų svečiai Joninės prie ežero švenčia pagal senąsias tradicijas. Ir šiemet, birželio 23 d., užplūdus netikėtiems vasaros karščiams, Plateliuose, šalia jachtklubo susirinko gausus tradicinių Joninių gerbėjų būrys. Šventę rikiavo folkloro ansambliai ,,Alksna“, ,,Alksniukai“ iš Mažeikių ir ,,Platelē“. Apsiprausę, praėję pro žolynais vainikuotus vartus, šventės dalyviai ėjo ratelius, dainavo, šoko, kas devynis žingsnius ieškojo ir rinko stebuklingas žoleles, būrėsi iš žolynų, aukuro ugnimi uždegta stebulė (,,saulelė“ nakčiai), laužas. Mergaitės, norėdamos sužinoti, kada ištekės, mėtė vainikėlius. Vidurnaktį surastas ,,pražydęs papartis“, ąžuolo vainikais vainikuoti Janinos ir Jonai, ežere plukdyti ne tik vainikėliai, bet ir laužas… Netilo muzika, ištvermingiausieji šoko… Išaušo gražus rytas. Dienos pradės trumpėti…

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė Aldona Kuprelytė

Scroll to top