Jaunųjų menininkų kūrybinė stovykla

2020-09-02 / Žemaitijos NP

Paskutinę rugpjūčio savaitę vyko jaunųjų menininkų kūrybinė stovykla ,,Kryždirbystė. Žemaitijos koplytėlės“. Moksleiviai iš Plungės, Platelių, Vaištarų, Truikių, Babrungėnų, Kulskių, Stanelių, Medsėdžių mokėsi kryždirbystės paveldo tvarkybos paslapčių. Apie žemaičių kryžius, koplytėles, jų restauraciją, priežiūrą moksleiviams papasakojo Žemaitijos nacionalinio parko amatų meistras, menininkas, kryždirbys Antanas Vaškys ir neformalios vaikų švietimo programos ,,Meninė medžio drožyba“ vadovas ir mokytojas Viktoras Raibužis. Mokiniai aplankė unikalius Bežoro bažnytkaimio ir Platelių apylinkių kryždirbystės objektus, viešėjo pas tautodailininkus Vytą Jaugėlą ir Kazį Striaupą, susipažino su jų darbais. Jaunieji menininkai susipažino su Platelių dvaro svirno kryždirbystės ekspozicija, domėjosi Irenos Kvedarienės medžio raižinių paroda. Teorinės žinios apie kryždirbystę pritaikytos praktikoje. Beržoro senosiose kapinėse restauruoti aštuoni metaliniai antkapiniai kryžiai, vieno kapo metalinės tvorelės, didieji ir mažieji kapinių kaltiniai varteliai. Nušveisti ir nudažyti du mediniai kryžiai (Beržore ir Platelių km.). Vakarais moksleiviai žaidė senovinius (,,Vokietį“ ir ,,Kerę“) ir šiuolaikinius žaidimus, mėgavosi laužo šiluma, kepė zefyrus.

Jaunųjų menininkų kūrybinė stovykla yra Žemaitijos nacionalinio parko vykdomo projekto ,,Kryždirbystė. Žemaitijos koplytėlės“ renginys. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, Plungės rajono savivaldybė.

 

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Aldona Kuprelytė

logotipas

Scroll to top